කාර්යාල වැසිකිලිය භාවිතා කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 6ක්

Apr 12, 2016

නිවසේදී වගේ නෙවෙයි කාර්යාලයක හෝ වෙනත් පොදු ස්ථානයක වැසිකිලිය භාවිත කිරීමේදී සෑම දෙනෙක්ම ඉතා සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මොකද ඔබේ පුරුදු නිසා අන් අය අපහසුතාවට පත්වීමට මෙන්ම ඔබේ හොඳ නමටද එයින් කැළලක් ඇති වීමට හේතු වන නිසා. ඒ නිසා පොදු තැන්වලදී වැසිකිළිය භාවිතා කිරීම පිලිබඳ පවතින සමාජ සම්මතයන් ගැන දැන සිටීම වැදගත්. මේ ලිපියෙන් කාර්යාල වැසිකිලිය භාවිතා කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු එවන් සම්මතයක් කිහිපයක් පිළිබඳවයි කියැවෙන්නේ.

Continue Reading Below

ජංගම දුරකථනයෙන් ඇමතුම් ගන්නට එපා.

එය wash room එක තුළ සිටින අයට මෙන්ම ඔබ හා අනෙක් පසින් සංවාදයේ යෙදී සිටින්නාටද අපහසුදායක විය හැකියි.


සෑම විටම අත් සෝදාගන්න අමතක කරන්න එපා.

ඔබේ කටයුත්ත නිමා කළ පසු අත් සෝදා ගැනීම අතිශයින් වැදගත්. ඕන භාවිතා කරන hand shower ආදී උපාංග ඔබට පෙර බොහෝ දෙනෙක් අල්ලා ඇති. එමගින් දිලීර, බැක්ටීරියා හා නොයෙකුත් විෂබීජ සම්ප්‍රේෂණය වීමේ අවදානම වැඩියි. ඒ නිසා ඔබේ මෙන්ම ඔබ ඇසුරු කරන අන් අයගේ ද සනීපාරක්ෂාව උදෙසා අත් සේදීම ඔබ විසින් කළ යුතුමයි.


මුත්‍රා කරමින් සිටින වෙලාව කතා බහ කිරීමට සුදුසු වේලාවක් නොවෙයි.

බොහෝ දෙනෙක් තමන් මුත්‍රා කරමින් සිටින වේලාවක වෙනකෙකු සමඟ කතා බහ කිරීමට එතරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. එබැවින් ඔබේ කතා බහ ආරම්භ කිරීමට පෙර ඔවුන් ඔවුන්ගේ කාර්යය අවසන් කරන තෙක් සිටින්න.


Toilet papers නිම වී ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව අදාළ අංශ දැනුවත් කරන්න.

එයින් ඔබටත් ඔබෙන් පසුව වැසිකිළිය භාවිතා කරන්නන්ටත් අත්වන්නේ ඉමහත් පහසුවක්.


එය ඔබේ පුද්ගලික වැසිකිළිය නොවන බව සිහියේ තබා ගන්න.

නිවසේදී කරනවා මෙන් නියපොතු කැපීම, පොත් පත්තර වැසිකිලිය තුලට රැගෙන යාම, ඉතා දිගු වේලාවක් රැඳී සිටීම ආදිය ඔබ විසින් නොකළ යුතුයි.


භාවිතා කළ පසු වැසිකිළිය පිරිසිදුව තබන්න.

සෑම තැනම ජලය නොඉස, හොඳින් flush කර වැසිකිළිය පිරිසිදුව, වියළිව තබා යාම ඔබේ යුතුකමක් වනවා.

Share Now

Related Article