ඔබගේ වෘත්තීය ජිවිතයට හානි කරන කරුණු 7ක්

Nov 3, 2017

ඔබ කෙතරම් සාර්ථක ලෙස වෘත්තීය කාර්යන්හි නිරත වුවත් කෙතරම් සුදුසුකම් හැකියාවන් ඔබ සතු වුවත් ඇතැම් අවස්ථාවන්හිදී ඔබ බලාපොරොත්තු නොවන ආකාරයෙන් වෘත්තීය ජීවිතයයේ ඔබ අසාර්ථක බවට පත් වෙනවද? ඇත්තටම එය සිදු වන්නේ ඔබ තුළම ඇති පුරුදු නිසා විය හැකියි.

Continue Reading Below

1. සැමවිටම ප්‍රශ්නයකින් අවසන් කරන්න.

ඔබ ඔබගේ සේවකයන් සමඟ රැස්වීමක් පවත්වන්නේ ඇත්තටම ඔවුන් වෙත යමක් පැවසීමටයි. ඔවුන් වෙත යම් කිසි තොරතුරක් දැනුම් දීමටයි. එනිසා ඔබ කල යුතුම දෙයක් තමයි රැස්වීම අවසානයේ එය ප්‍රශ්නයකින් අවසන් කිරීම. මේ තුළින් ඔබට පුළුවන් දැනගන්න ඔවුන් ඒ සම්බන්දයෙන් කෙතරම් දැනුවත්භාවයක් ලබා සිටිනවද කියලා. ඒ වගේම රැස්වීමකදී ඔබගේ කටහඬ හා කතාකරන විලාසය ඉතාමත්ම් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔබගේ මතය, ඔබගේ අදහස ඔවුන් වෙත ගෙනයාම සඳහා මෙය ඉතාමත්ම වැදගත්.


2. ඔබගේ මතය වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලීම.

ඔබගේ ආයතනය ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ගැනීමට ඔබ සිතා සිටිනවානම්, අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ඔබගේ මතය එහෙමත් නැත්නම් අදහස සෘජුව පවසන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ ඔබගේ අදහසක් ව්‍යාපාරයේ දියුණුව උදෙසා පවසනවානම් ඒ සම්බන්දයෙන් කිසිම විටක සමාව ඉල්ලන එපා. සෘජුව ඔබගේ මතය පවසන්න.


3. කවදාවත් ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම් සැකයෙන් හා කලබලයෙන් සිදු කරන්න එපා.

ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භයේ දී වගේම එය අවසානයේ දී ඔබගේ දැනුම සම්බන්දයෙන් නරඹන්නන් වෙත මනා අවබෝදයක් ලබා දීම ඉතා වැදගත්. එම නිසා ඔබගේ ඉදිරිපත් කිසිම කුතුහලයකින්, චකිතයකින් තොරව සිදු කල යුතුයි. ඔබ ආරම්බයේදී සිදුකරන හැදින්වීම ඉතාමත් ආකර්ශනීය ලෙස සිදු කිරීම ඉතාමත් වදගත්. බලාසිටින්නන් දැනුවත් කිරීමට ඔබට සමහර විට හිමිවන්නේ ඉතාමත් සුලු කාලයක් වෙන්න පුළුවන්, එම සුළු කාලසීමාව මානව කළමනාකරණය කරමින් ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කල යුතුයි.


4. ඔබගේ ශරීර අංග චලනයන් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න.

ඔබ රැස්වීමක් ඉදිරිපිට අදහස් දැක්වීමේදී ඇතැම් අවස්ථාවන්හිදී ඔබගේ සිතෙහි පවතින බියපත් ස්වභාවය, කලබල ගතිය ඔබගේ අංග චලනයන්ගෙන් නරඹන්නන් වෙත නිරුපනය වෙන්නට පුළුවන්. ඇතැම් වෙලාවට ඔබගේ ඇගිලි වෙව්ලීම, ඔලුව කැසීම, නිවැරදිව සිටගෙන නොසිටීම වගේ දේවල් නිසා ඔබගේ ප්‍රතිරූපය බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්.


5. වෘත්තීය නොවන ඇදුම් විලාසිතා.

මිනිසුන් ඔබ පිළිබඳව යම් අදහසක් ගොඩ නාගා ගන්න යොදා ගන්නා එක නිර්ණායකයක් තමයි ඔබගේ ඇදුම් විලාසිතාවන්. ඔබ විලාසිතා කිරීම ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඔබ රැකියාවට යාම සඳහා වෘත්තියට ගැලපෙන සුදුසු ඇදුම් විලාසිතාවක් අනුගමනය කරන්න. ඇත්තටම ඔබ යම් කිසි ඉදිරිපත් කිරීමක්, එහෙමත් නැත්නම් රැස්වීමක් අමතනවානම් එහිදී ඔබගේ ඇඳුම ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් වීම වැදගත්. නැත්නම් ඔබ පවසන දෙයට වඩා ඔබගේ ඇදුමට නරඹන්නන්ගේ අවධානය යොමුවනවා වැඩි.


6. නිරන්තරයෙන් ඔවුන්ගේ අවදානය ඔබ වෙත තබා ගන්න.

යමක් පැවසීමේදී එහෙමත් නැත්නම් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඔවුන්ගේ අවදානය ලබා ගැනීම කළ යුතුම දෙයක්. ඔබට පුළුවන් මෙහිදී ඔවුන්ගේ ඇස් දෙස බලාගෙනම කතා කරන්න. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. ඔබට පුළුවන් ඔබ විසින් පවසන දේවල් ඔවුන්ට පැහැදිලිදැයි අසන්නට. එසේ නොමැතිනම් එය නැවත නැවත පැහැදිලි කිරීම ඔබගේ වගකිමක්.


7. සුභ පැතුම් පිළිගන්න.

ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම් වලට ඔබ වෙත පැමිණෙන අගයකිරීම්, සුබ පැතුම් ඉතාමත් ඉහලින් පිළිගනිම අවශ්‍යයි. එසේත් නොමැතිව ‘’ඒක සුළු දෙයක්’’ යනුවෙන් පැවසීම ඇත්තටම ඔබ විසින්ම ඔබගේ ප්‍රතිරූපයට හානි සිදු කර ගැනීමක්.

Share Now

Related Article