සම්බන්ධතාවයක සාර්ථක අසාර්ථක බව පෙන්වන ලක්ෂණ 13 ක්

Sep 27, 2017

ඕනෑම සම්බන්ධතාවයක සාර්තකවීම් මෙන්ම අසාර්ථකවීම්ද ඇත. එය සාමාන්‍ය දෙයකි. එහෙත් අසාර්ථකවීම් වලට වුවද සාර්ථකව මුහුණ දුන් විටයි සම්බන්ධතාවයක සැබෑ සාර්තකත්වය ලඟා කර ගත හැක්කේ. එකිනෙකාට වෙනස් දෙදෙනෙකු එකතු වී පටන් ගන්න ආදර සම්බන්ධතාවයකදී එකිනෙකා අවබෝධ කර ගැනීම ඉතාම වැදගත්. සාර්ථක යුග දිවියකට නිතරම ඔබට මග පෙන්වන Goodhousekeeping.lk වෙතින් අද අපි කියන්න යන්නේ ඔබේ සම්බන්ධතාවයේ සාර්ථක අසාර්ථක බව ඔබට මැන ගත හැකි ලක්ෂණ 13 ක් පිළිබඳවයි.

Continue Reading Below


01

ඔබ ඔබටම වීමට බිය වෙයි

ඔබ සම්බන්ධතාවය තුල නිදහස්ව කටයුතු කරයි

ඔබ ඔබේ සහකරුවාට බියෙන් පසුවනවා නම් ඔබ සිටින්නේ සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක නොවෙයි. සැම දෙයක්ම කිරීමට පෙර ඔබ ඔහුගෙන් අවසර පැතීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැත. ඒ වෙනුවට ඔබ ඔබේ සම්බන්ධතාවය තුල ඔබේ නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් නිදහසේ කටයුතු කරන්නේ නම් ඔබ සිටින්නේ සාර්ථක සම්බන්ධතාවයකයි.


02

ඔබ ඔබේ සහකරුවාගේ සියලු දේ දෑන ගැනීමට උත්සහ කරයි

ඔබ ඔබේ සහකරුවාව පාලනය නොකරයි

ඔබ ඔබේ සහකරුවාගේ රහස් ඇතැයි සිතා ඔහුගේ සියලු දේ හාරා අවුස්සා සොයා බලන්නේ නම් එය සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක ලක්ෂණයක් නොවේ. එහෙත් ඔබ ඔහුගේ සෑම දෙයක් පිළිබඳවම සැක නොකර ඔහුව පාලනය කිරීමට උත්සහ නොකරයි නම් එය සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක ලක්ෂණයකි.


03

ඔබ ඔහුව විශ්වාස නොකරයි, එ නිසාම නිතර කේන්ති ගනියි

ඔබ නිතර සන්සුන්ව සිටියි

ඔබ නිතර ඔබේ සහකරුවාව සැක කරයි නම්, ඔහු සුළු වෙලාවක් හෝ ප්‍රමාද වූ විට ඔබ කේන්ති ගනියි නම් එය සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් නොවේ. ඒ වෙනුවට ඔබ ඔහුව තේරුම්ගෙන සන්සුන්ව කටයුතු කරයි නම් එය සාර්ථක සම්බන්ධතාවයකි.


04

ඔබ ඔබව වර්ධනය කර ගැනීමට උත්සහ කරයි

ඔබ නිරන්තරයෙන් ඔබව වර්ධනය කර ගැනීමට උත්සහ නොකරයි.

සම්බන්ධතාවයකදී වුවද ඔබ ඔබව වර්ධනය කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය දෙයකි. ගැටළු මතු වූ විට ඒවා විසඳාගෙන ඒ දේවල් නැවත සිදු නොවන ලෙස තමාව වර්ධනය කර ගත යුතුය. එය සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක ලක්ෂණයකි.


05

ඔබ ඔබට සුවිශේෂී වූ දේවල් ඔහු සමග හුවමාරු කර නොගනියි

ඔබ ඔහුගෙන් කිසිවක් නොසඟවයි

ආදර සම්බන්ධතාවයකදී දෙදෙනාම එක අයෙකු වැනිය. එහිදී ඔබට ඔහුගෙන් යම් යම් දේ සැඟවිය නොහැක. ඔබ එසේ කරන්නේ නම් එය ඔබේ සම්සම්බන්ධතාවය අසාර්ථක කරවයි. ඔබ ඔහුගෙන් කිසිත් නොසඟවා සියල්ල ඔහු හා බෙදාහදා ගන්නේ නම් එය සාර්ථක සම්බන්ධතාවයකට පාර කියයි.


06

ඔබ ඔහුගෙන් ආපසු යමක් බලාපොරෝත්තුවෙන් ඔහු වෙනුවෙන් දේවල් කරයි

ඔබ ඔහු වෙනුවෙන් යමක් කිරීමෙන් පමණක් සතුටු වෙයි

ඔබ ඔබේ සහකරුවා වෙනුවෙන් යමක් කරන්නේ හෝ ඔහුට යම් තෑග්ගක් දෙන්නේ ඔහුගෙන් නැවත යමක් බලාපොරොත්තුවෙන් නම් එය සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් නොවේ. ඔබ ඔහු වෙනුවෙන් දෙයක් කල යුත්තේ ඔහුගේ සතුට බලාපොරොත්තුවෙන් පමණි.


07

ඔබ ජීවිතය පිලිබඳ ඔහුට උගන්වයි

ඔබ ඔහුගේ අදහස් වලට ගරු කරයි

ඔබ ඔහුව ඔබේ විධියට වෙනස් කිරීම සඳහා ඔහුට ඉගැන්වීමට උත්සහ දරයි නම් එය සුදුසු නැත. ඒ වෙනුවට ඔබ ඔහුගේ අදහස් වලට ගරු කරයි නම් ඔබේ සම්බන්ධතාවය සාර්ථක බවට එය ලක්ෂණයකි.


08

ඔබ ඔහු හා දබර වී හෝ ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා ගනියි.

ඔබ ඔබේ අවශ්‍යතා ඔහුට පහදා දී ඒ දේවල් ලබා ගනියි

ඔබට යමක් අවශ්‍ය වූ විට ඔබ ඔහු හා අමනාප වී කෙසේ හෝ එය ලබා ගනියි නම් එය සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක ලක්ෂණයක් නොවේ. ඒ වෙනුවට ඔබ අවශ්‍ය දෙය ඔහුට පහදා දී ඔහු හා අමනාප නොවී එය ලබා ගත යුතුය.


09

ඔබට සෑම දෙයක්ම හොඳින් යයි ඔහු ලවා තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වේ

ඔබට ඔබ ගැන ආත්ම විශ්වාසයක් ඇත

ඔහු ඔබට ආදරය බවට, ඔහු ඔබව විවාහ කර ගන්න බවට, සෑම දෙයක්ම සාර්ථක වන බවට ඔබට ඔහුගෙන් තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් එයින් අදහස් වන්නේ ඔබට ඔබේ සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ විශ්වාසයක් නොමැති බවයි. එහෙත් ඔබට ඔබේ සම්බන්ධතාවය පිලිබඳ විශ්වාසයක් ඇත්නම් ඔබ පිළිබඳ ආත්ම විශ්වාසයක් ඇත්නම් එයින් අදහස් වන්නේ ඔබේ සම්බන්ධතාවය සාර්ථක බවයි.


10

ඔබ ඔහුව මෙහෙයවීමට උත්සහ කරයි

ඔබ ඔබට අවශ්‍ය දේ ඔහුට වටහා දෙයි

ඔබ ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට ඔබේ සහකරුවාව මෙහෙයවීමට උත්සහ ගන්නේ නම් එය සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක ලක්ෂණයක් නොවේ. ඒ වෙනුවට ඔබ ඔහු හා සාකච්චා කර අවශ්‍ය දේවල් ඔහුට වටහා දිය යුතුය.


11

ඔබට අවශ්‍ය දේවල් ඔහු අනුමාන කර ලබා දෙන තුරු ඔබ බලා සිටියි.

ඔබට අවශ්‍ය දෙය ඔබ ඔහුට පවසයි

ඔබට ඔහුගෙන් යමක් අවශ්‍ය වූ විට ඔබ එය ඔහුට නොපවසා ඔහු එය ලබා දෙනතුරු බලා ඉන්නේ නම් එය ඔබේ සම්බන්ධතාවය පරිනත නොවූ බවට ලක්ෂණයකි. එවිට එය නොලැබුණු විට ඔබ දෙදෙනා අතර ආරවුල් පවා ඇති වේ. එනිසා ඔබ අවශ්‍ය දෙය ඔහුට පවසා එය ලබා ගැනීමෙන් ඔබ දෙදෙනාටම සතුටු විය හැක.


12

ඔහු ඔබ අසල නැති විට ඔබ මානසික පීඩනයට ලක් වේ

ඔහු නොමැති වුවත් ඔබට වෙනත් විනෝදාංශ ඇත

ඔහු ඔබ සමග දිගු වෙලාවක් නොරැඳෙන විට ඔබ පීඩනයට පත් වන්නේ නම්, ඔහු නොමැතිව කිසිත් සිදු කල නොහැකි යයි හැඟෙන්නේ නම් ඔබ ඔබේ සම්බන්ධතාවය තුල සාර්තක අයෙකු නොවේ. එනිසා ඔහු ඔබ සමග නොසිටින අවස්ථාවල පවා සාමාන්‍ය ලෙස සිටීමට වෙනත් විනෝදාංශ පවා ඔබේ ජීවිතයට එකතු කර ගතයුතුය. ඔබේ සම්බන්ධතාවයෙන් බාහිර ජීවිතයක්ද ඔබ තබා ගත යුතුය.


13

ඔබ ඔහුගේ ගතිගුණ විවේචනය කරයි

ඔබ ඔහුගේ ගතිගුණ වලට ගරු කරයි

ඔබ නිතර නිතර ඔහු කරන දේවල් විවේචනය කරනවාද? ඔහු අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන්ගන්න විට එය සාර්ථක නොවේ යයි කියනවද? ඔහු අලුතෙන් ඇඳුමක් ගෙනා විට එහිත් අඩුපාඩු කියනවද? මෙලෙස ඔබ ඔහු කරන සෑම දෙයක්ම විවෙචනය කරනවා නම් ඔබේ සම්බන්ධතාවය සාර්ථක එකක් නොවේ. ඔබේ සම්බන්ධතාවය සාර්ථක වීමට නම් ඔබ ඔබේ සහකරුවාගේ අදහස් හා ගගතිගුණ වලටොබ ගරු කල යුතුය.

Share Now

Related Article