රූපලාවන්‍ය දැන්වීම් වල සිටිනා රංගන ශිල්පිනියන් 12කගේ සැබෑ මුහුණත – 1 කොටස

Jun 11, 2019

ගොඩක් ලස්සන යුවතියක් රූපවාහිනිය හරහා ඇවිත් “මම ගාන්නේ මේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනයයි. මගේ රූමත් බවේ රහස එයයි” කියූ ගමන් කි දෙනෙක් එම නිෂ්පාදනය මිලදී ගන්නට පෙළඹෙනවාද? ඒත් ඔවුන් කියන්නේ සත්‍යයක් කියලා ඔබට කෙතරම් දුරට විශ්වාසද? ඉතින් අද අපි මේ සටහන ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්මයි.

Continue Reading Below

1 Bella Hadid

2 Sasha Luss

3 Lindsey Wixson

4 Diane Kruger

5 Maryna Linchuk

6 Charlotte Casiraghi

Share Now

Related Article