මිනිසුන් හඳුන ගන්න, ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙන්න – 2 කොටස

Aug 16, 2018

අපට අනිත් මිනිස්සුන්ගේ හිත් කියවන්න බැහැ තමයි. ඒත් ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙලා හිටියොත් නම් මිනිසුන් හිතන දේවල් ගැන තේරුම් ගන්න බැරි කමකුත් නැහැ. ඔබ සමඟ හිනා වෙලා හිටියත්, හිත යටින් ඔබ ගැන නොරිස්සුමකින් පසු වෙන අයව අඳුන ගන්න ලැබෙනවා නම් කොච්චර දෙයක්ද? ඉතින් අද අපි අපේ goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය මඟින් අද ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉඟි භාෂාව ගැන ලිපියකුයි.

Continue Reading Below

අත් බැඳගෙන සිටීම

Image Source – brightside.com

මේ විදිහට කෙනෙක් අත් බැඳගෙන සිටින්නේ, බොහෝ විට ඔහු/ ඇය ඉදිරියේ ඇති දෙය හෝ පුද්ගලයා ගැන සිතේ කැමැත්තක් නැති විටයි. ඉදිරියේ ඇති දෙය සිතට පීඩාවක් ගෙන දෙන විටත් මෙසේ සිටින්නට පෙළඹෙනවා.


ඉදිරියට නැඹුරු වී සිටීම

Image Source – brightside.com

යමෙකු තවත් කෙනෙක් වෙත නැඹුරු වී සිටින්නේ, ඉදිරියේ සිටින කෙනා ගැන ප්‍රසන්න සිතුවිලි සිත තුල තිබෙන විටයි.


පසුපසට බර වී සිටීම

Image Source – brightside.com

යමෙකු මෙලෙස සිටින්නේ ඒ මොහොතේ ඉදිරියේ සිටින පුද්ගලයා සමඟ කතා කිරීමට වැඩි කැමැත්තක් නැති විටයි. කතා කරමින් සිටීමේදී ඇති වූ වෙහෙසකාරී බවක් නිසා වෙන්නත් පුළුවන්.


ඇඟිලි තුඩු වලින් හෝ විලුඹෙන් සිටගෙන සිටීම

Image Source – brightside.com

යමෙකු මෙලෙස සිටින්නේ යම් කාංසාවක්, සිත් පීඩාවක් ඇති විටයි.


දෑත් එකිනෙක ඇතිල්ලීම

Image Source – brightside.com

යමෙකුගේ සිත තුල ධනාත්මක සිතිවිලි ඇති විට ඔහු දෑත් එකිනෙක ඇතිල්ලීමට පෙළඹෙනවා. යම් ධනාත්මක බලාපොරොත්තුවක් සිතේ ඇති විට, ලැබෙන්නට නියමිත් වාසියක් ගැන සිතන විට මෙය සිදු වෙනවා.


මෙම ලිපියෙ පළමු කොටස සදහා පිවිසෙන්න –
මිනිසුන් හඳුන ගන්න, ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙන්න – 1 කොටස
මෙම ලිපියෙ තෙවන කොටස සදහා පිවිසෙන්න –
මිනිසුන් හඳුන ගන්න, ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙන්න – 3 කොටස
මෙම ලිපියෙ සිව්වන කොටස සදහා පිවිසෙන්න –
මිනිසුන් හඳුන ගන්න, ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙන්න – 4 කොටස

Share Now

Related Article