මිනිසුන් හඳුන ගන්න, ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙන්න – 1 කොටස

Aug 15, 2018

අපට අනිත් මිනිස්සුන්ගේ හිත් කියවන්න බැහැ තමයි. ඒත් ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙලා හිටියොත් නම් මිනිසුන් හිතන දේවල් ගැන තේරුම් ගන්න බැරි කමකුත් නැහැ. ඔබ සමඟ හිනා වෙලා හිටියත්, හිත යටින් ඔබ ගැන නොරිස්සුමකින් පසු වෙන අයව අඳුන ගන්න ලැබෙනවා නම් කොච්චර දෙයක්ද? ඉතින් අද අපි අපේ goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය මඟින් අද ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉඟි භාෂාව ගැන ලිපියකුයි.

Continue Reading Below

ඇස් වැසීම

Image Source – BrightSide

ඔබත් සමඟ කතා කර කර ඉන්න කෙනෙක් තමන්ගේ ඇස් වහනවා නම්, එහි අර්ථය ඔහු ඔබ සමඟ කරන කතා බහෙන් වෙහෙසට පත් වී සිටින බවයි.


අතින් මුව වසා ගැනීම

Image Source – BrightSide

කතා කරන ගමන් අතින් කට වහ ගන්නේ ඔහුට යමක් සඟවන්න ඇති විටයි. කටින් පිට වෙන වචන අතින් වහලා වලක්වන්න බැරි වුණත්, එය ඉබේටම සිදු වන්නක්. සමහර විට ව්‍යාජ කැස්සක් මාර්ගයෙනුත් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්.


එක් එක් දේවල් සැපීම

Image Source – BrightSide

තමාගේ කණ්ණාඩියේ මිට, පැන්සල්, පෑන් වැනි දේ හපන්නේ යම් කිසි ගැටලුවකින් සිටින අයයි. ඔවුන් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා, ඔවුන්ට පොඩි හරි සහනයක් දෙන්න උත්සාහ කරන්න.


දෑත් නිකටට යටින්

Image Source – BrightSide

කෙනෙක් විරුද්ධ ලිංගිකයෙක් ඉදිරියේ මේ විදිහට ඉන්නවා නම්, එහි අදහස ඇය/ ඔහු අනෙකාට මඳක් ආකර්ෂණය වී ඇති බවයි.


නිකට පිරි මැදීම

Image Source – BrightSide

කෙනෙක් තීරණයක් ගැනීමට පෙර කල්පනා කිරීමේදී ඉබේටම තමාගේ නිකට අත ගාන්නට පෙළඹෙනවා.


මෙම ලිපියෙ දෙවන කොටස සදහා පිවිසෙන්න –
මිනිසුන් හඳුන ගන්න, ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙන්න – 2 කොටස

මෙම ලිපියෙ තෙවන කොටස සදහා පිවිසෙන්න –
මිනිසුන් හඳුන ගන්න, ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙන්න – 3 කොටස

මෙම ලිපියෙ සිව්වන කොටස සදහා පිවිසෙන්න –
මිනිසුන් හඳුන ගන්න, ඉඟි භාෂාව ගැන දැනුවත් වෙන්න – 4 කොටස

Share Now

Related Article