ඡායාරූපයකට පෙනී සිටින අයුරු ගැන ලෝ ප්‍රකට ඡායාරූප ශිල්පිණියකගෙන් උපදෙස් 6ක්

Jan 4, 2016

මේ මොහොතේදී අපි ගන්න ඡායාරූප ටික කලක් ගත වූ පසු ඉතාම වටිනා මතකයන් එහෙමත් නැත්නම් සිහිවටනයන් බවට පත් වනවා. ඒ නිසා අපි කවුරුත් ලස්සනට. හැඩට ඡායාරූප වලට පෙනී සිටින්න තමයි කැමති. ලෝ ප්‍රකට ඡායාරූප ශිල්පිණි ජෝඩී බෝල් 'ඡායාරූපවලට පෙනී සිටීමේ කලාව' කරුණු හයක් ඔස්සේ විස්තර කරනවා.

Continue Reading Below


සැහැල්ලු ඉරියව්වකින් සිටීම


ශරීරය කැමරාව දෙසින් මදක් පසෙකට හැරවීම


දෑත් මනා ඉරියව්වකින් තබා ගැනීම


උරහිස් මදක් ඇල කිරීම.


දණහිසක් මදක් නැවීම


හිස මදක් පසෙකට හැරවීම

Share Now

Related Article