ලොව පුරා ජනප්‍රිය, ආදරය උතුරන කොරියන් ටෙලි නාට්‍ය 10ක්

Jun 1, 2016

පසුගිය වසර කිහිපය පුරා දකුණු කොරියාවේ නිෂ්පාදනය වුණ ටෙලි නාට්‍ය ලොව පුරා අතිශය ජනාදරයට ලක් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ රසික රසිකාවියනුත් කොරියන් නාට්‍ය නැරඹීමට ඉතාම කැමතියි. මෙයට බාල, වැඩිමහල් කියා භේදයක් නැහැ. ආදරය, සෙනෙහස, හාස්‍යය ඉස්මතුවන පරිදි ඉතා සරලව කතාව ඉදිරිපත් කිරීම මෙයට හේතුව ලෙස දැක්විය හැකියි. මේ ලිපිය ලියැවෙන්නේ කොරියන් ටෙලි නාට්‍ය රසික රසිකාවියන් උදෙසායි.

Continue Reading Below


Boys Over Flowers

කොටස් 24කින් සමන්විත මෙය මුල්වරට විකාශය වූවේ 2009 වසරේදීය. අදටත් මෙය එක ලෙසම ලොව පුරා ජනප්‍රිය වී තිබීම විශේෂත්වයකි.


Playful Kiss

කොටස් 16කින් සමන්විත මෙය 2009 වසරේදී මුල්වරට විකාශය විය.


Personal Taste

2010 වසරේදී විකාශය වූ මෙය කොටස් 16ක්න සමන්විතය. ජනප්‍රිය නළු ලී මින් හෝ ප්‍රධාන චරිතය රඟපායි.


Secret garden

කොටස් 20කින් සමන්විත වන මෙම නාට්‍යය 2010 වසරේදී විකාශය විය.


Protect the boss

2011 වසරේදී විකාශය වුණ අතර කොටස් 18කින් සමන්විතය.


Full House

ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ඉතාම ජනප්‍රිය වූ කොරියන් නාට්‍යයකි. කොරියාවේදී 2004 වසරේ මුල්වරට විකාශය වූ මෙහි කොටස් 16ක් තිබේ.


You’re Beautiful


කොටස් 19කින් සමන්විත මෙය ද විකාශය වූවේ 2009 වසරේදීය.


Dream High

2011 වසරේදී විකාශය වූ අතර කොටස් 16කින් සමන්විතය.


Princess Hours

මෙහි කොටස් 24ක් ඇති අතර 2006 වසරේදී විකාශය විය.


Inspiring Generation

2014 වසරේදී විකාශය වූ මෙය කොටස් 24කින් සමන්විත වේ

Share Now

Related Article