ඔබේ නිවසට සුඛෝපභෝගී පෙනුමක් ලබා ගන්න ට්‍රික්ස් 10ක් – 2 කොටස

Mar 14, 2019

නිවසට සුඛෝපභෝගී පෙනුමක් ලබා ගන්න අපි කවුරුත් කැමතියි. ඒකට මහා ලොකුවට වියදම් කරලා සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ මිලදී අරගෙන ලොකු යුද්ධයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොඩි පොඩි ට්‍රික්ස් කීපයක් අනුගමනය කරලා ඔබට පුළුවන් සාමාන්‍ය නිවසක් සුඛෝපභෝගී පෙනුමක් එන මෙන් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඒ ට්‍රික්ස් කියලා.

Continue Reading Below

පළමු කොටස සඳහා පිවිසෙන්න

 

6. තද වර්ණ

සුදු පැහැති වර්ණය වගේම, තද වර්ණ භාවිතයෙනුත් නිවසට සුඛෝපභෝගී පෙනුමක් එක් කර ගත හැකියි.

 

7. කාමර වලට ආලෝකය වැටෙන්නට සලස්වන්න

හිරු එලිය කාමර තුලට වැටී බැබළෙන්නට ඉඩ දෙන්න. හිරු එලිය නොවැටෙන විටකදී විදුලි බුබුළු භාවිතා කර හෝ නිවස දීප්තිමත්ව තබන්න.

 

8. නිවස නිරන්තරයෙන් පිරිසිඳුව තබන්න

ඔබේ නිවස පිරිසිඳුව තිබෙන තරමට එහි ආකර්ශනීය බව වැඩි වෙනවා.

 

9. මේස, කබඩ් ආදිය සැරසිල්ලකින් හැඩ කරන්න

සැරසිලි ඕනෑවට වඩා විශාල විය යුතු නැහැ. පුංචි මල් පෝච්චියක්, කුඩා ලාම්පුවක් වැනි අයිතම එක් කරමින් ඔබේ නිවස හැඩ ගන්වන්න.

 

10. නිවසේ කුඩා අයිතම වෙනස් අයුරින් සකසන්න

හැම නිවසේම තිබෙන අයිතමම ඔබේ නිවසෙත් තිබිය යුතු නැහැ. ඒවා වෙනස් කරන්න. ඉහත රූපයේ ඇති දත් බුරුසු රඳවනය සාමාන්‍ය නිවෙස් වල ඇති දත් බුරුසු රඳවනයට වඩා වෙනස් බව ඔබට පෙනෙනවා ඇති.

Share Now

Related Article