ඔබේ නිවසට සුඛෝපභෝගී පෙනුමක් ලබා ගන්න ට්‍රික්ස් 10ක් – 1 කොටස

Mar 13, 2019

නිවසට සුඛෝපභෝගී පෙනුමක් ලබා ගන්න අපි කවුරුත් කැමතියි. ඒකට මහා ලොකුවට වියදම් කරලා සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ මිලදී අරගෙන ලොකු යුද්ධයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොඩි පොඩි ට්‍රික්ස් කීපයක් අනුගමනය කරලා ඔබට පුළුවන් සාමාන්‍ය නිවසක් සුඛෝපභෝගී පෙනුමක් එන මෙන් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඒ ට්‍රික්ස් කියලා.

Continue Reading Below

1 අමුත්තන් වෙනුවෙන් පිරිසිඳු දීප්තිමත් පෙනුමැති තුවා භාවිතයට තබන්න

බොහෝ දෙනෙක්ගේ අතින් සිදු වන අතපසු වීමක් තමයි අමුත්තන්ට භාවිතා කිරීම සඳහා නාන කාමරයේ තබා ඇති තුවා වල පෙනුම ගැන සැලකිලිමත් නොවීම. පැල්ලම් සහිත හෝ අපිරිසිඳු පෙනුමැති තුවායක් දුටු විගස සෘණාත්මක හැඟීමක් ඇති විය හැකියි.

 

2 බිත්තියට කැටයම් එකතු කිරීම

ඔබේ නිවසේ බිත්තිය හිස්ව පවතිනවාට වඩා පුංචි කැටයමක් එක් කිරීමෙන් එයට සුඛෝපභෝගී පෙනුමක් එක් කල හැකියි.

 

3 බිත්තියේ පින්තුරයක් හෝ චිත්‍රයක් එල්ලීම

ෆ්‍රේම් කරපු පින්තුරයක් බිත්තියේ එල්ලීමෙන් ඔබේ නිවසට අමුතුම සුන්දරත්වයක් එක් කර ගත හැකියි. නමුත් බිත්තියේ ප්‍රමාණයට සහ වර්ණයට ගැලපෙන්නට පින්තුර තෝරා ගන්න. බඩු වැඩි, ඇහිරී ඇති කාමරයක බිත්තියක පින්තුර සවි කිරීමෙන් නම් එක් වන්නේ අසුන්දර පෙනුමක්.

 

4 කාමර වල බඩු අඩු කරන්න

කාමර වල බඩු භාණ්ඩ පිරි ඇති විට නිවසකට සුඛෝපභෝගී පෙනුමක් ලබා ගන්න බැහැ. හැකි තරම් ගෘහ භාණ්ඩ අඩු කරමින්, හිස්ව පවතින පෙදෙස් වැඩි කරන්න.

 

5 බුමුතුරුණු භාවිතා කරන්න

බුමුතුරුණු භාවිතා කිරීමෙන් ඔබේ නිවසට අලුත්ම පෙනුමක් ලබා ගත හැකියි. එය සිත් ඇද ගන්නා සුළු බව ඔබටම හැඟෙනු ඇත.

Share Now

Related Article