කෑම මේසයේදී අත් පිස්නය භාවිත කරන්නේ කොහොමද ?

Dec 14, 2017

කෑම මේසයේදී විවිධ උපකරණ භාවිතය ගැන ඔබ නිරන්තරයෙන් අසා ඇති. හැන්ඳ භාවිත කරන්නේ කොහොමද? ගෑරුප්පුව භාවිත කරන්නේ කොහොමද ? අසුන් ගන්නේ කොහොමද ? මේ දේවල් ගැන ඔබ දැනටමත් දන්නවා ඇති. ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් අහන දෙයක් තමයි කොහොමද අත්පිස්නය භාවිත කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම අත් පිස්නය භාවිත කිරීම සඳහා ද ගොඩනැගුණු ආචාර ධර්ම මාලාවක් තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ.

Continue Reading Below

01. ඔබගේ උකුල මත අත් පිස්නය එළා ගන්න.

ඔබ ආහර ගැනීමට කලින්ම කරන්න ඕනි දෙයක් තමයි ඔබගේ අත් පිස්නය ඔබගේ උකුළ මත එලා ගන්න එක. ඔබ කිසිදු කලබලයකින් තොරව කෑම මේසයෙන් ඉදගෙන අත් පිස්නය ගෙන එය ඔබගේ උකුළ මත එළා ගන්න.


02. ඔබගේ කට පිසීම සඳහා භාවිත කරන්න.

ඔබ ආහාර ගැනීමේ දී එහෙමත් නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් පානය කලාට පස්සේ, ඔබගේ මුවෙහි එහෙමත් නැත්නම් කට දෙපැත්තෙහි තැවරී ඇති දේ පිසීම සඳහා අත් පිස්නය යොදා ගන්න.


03. ලේන්සුවක් ලෙස භාවිත කරන්න එපා.

ඔබ කිසිම වෙලාවක අත් පිස්නය ඔබගේ පෞද්ගලික ලේන්සුව ලෙස භාවිත කරන්න එපා. එයින් ඔබ නහය පිසීම, මුහුණ පිසීම වගේ දේවල් නම් කරන්න එපා. ඔබට නාසය පිසීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ සියල්ලන්ගෙන් සමාව ඉල්ලා, වොෂ් රූම් එක වෙත යන්න.


04. කෑම ගන්න අතරතුර පිටව යාමේදී.

ඔබ ආහාර ගන්න අතරතුර ඔබට පිටව යාමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සියල්ලන්ගෙන්ම සමාව ඉල්ලා නැගිට ඔබගේ අත් පිස්නය ඔබ වාඩි වි සිටි පුටුව මත තබන්න.


05. මෙහෙමනම් කරන්න එපා.

ඔබ ඔබගේ අත් පිස්නය කරපටියක් ලෙස බෙල්ලේ එල්ල ගැනීම ඉතාමත් වැරදි.


06. අවසානයේදී.

ඔබ කෑම ගෙන අවසන් වූ පසුව ඔබගේ අත් පිස්සනය ඔබගේ ආහාරගත් බදුන අසලින් තැබීම කරන්න. මෙය ඔබ ආහාර ගෙන අවසන් බවට කෙරෙන නිවේදනයක් වගේම ආහාර ඉතාම ප්‍රනීත බවට කෙරෙන නිවේදනයකි.

Tags

HK 8

Share Now

Related Article