ඔබේ පුංචි මුළුතැන්ගෙයට සුඛෝපභෝගී පෙනුමක් එකතු කර ගන්න උදව් වෙන රහස් 4ක්

May 10, 2019

ගොඩක් ගෙවල් වල වැඩිපුරම අවුල් වෙලා තියෙන්නේ මුළුතැන්ගෙය කියලා කිව්වොත් නිවැරදියි. බඩු වැඩියෙන්ම ගොඩගැහිලා තියෙන, කොච්චර පිරිසිඳු කලත් ඉක්මනින්ම අපිරිසිඳු වන තැනක් විදිහට මුළුතැන්ගෙය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබේ මේ අවුල් වුනු මුළුතැන්ගෙයට සරළ, සුඛෝපභෝගී සහ සුන්දර පෙනුමක් ලැබෙනවා නම් ඔබත් කැමති ඇති. එහෙමන් මේ උපක්‍රම ටික අනුගමනය කරලා බලන්නකෝ.

Continue Reading Below

 

1 බිත්ති වලට ලා පාටක් ආලේප කරන්න

අඳුරු වර්ණයක් ඇති විට ඔබේ මුළුතැන්ගෙයට ඇහිරුණු පෙනුමක් ලැබෙනවා. මේ නිසා මුළුතැන්ගෙයට වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ ලා පාටක් හෝ ලා පාට දෙකක එකතුවකින් හැඩ කල බිත්ති වේ.

2 රාක්ක වල බඩු පිළිවෙලට අසුරන්න

රාක්ක වල බඩු ඇසිරීමේදී එය සිත් ඇද ගන්නා සුළු ලෙසින් සිදු කරන්න. එයට කලාත්මක බවක්, පිළිවෙලක් එකතු කරන්න.

3 ආලෝකය හොඳින් සපයන්න

ආලෝකය හොඳින් ලැබෙන විට එහි සුඛෝපභෝගී පෙනුම වැඩි වෙනවා.

4 සුන්දර බඳුන්

කුස්සියට අවශ්‍ය කරන දේවල් ගොඩක් දෙනා දාන්නේ විවිධ බෝතල් වල. පරණ ජෑම් බෝතල්, පරණ අයිස්ක්‍රීම් පෙට්ටි, පරණ පිටි ටින් වල ඒවා දාලා තිබ්බම අපිළිවෙල පෙනුමක් ලැබෙනවා. විවිධ වර්ණ වල, විවිධ හැඩ වල බෝතල් භාවිතා කරනවා වෙනුවට එකම ස්වරුපයේ බඳුන් මිලට ගන්න.

Share Now

Related Article