ඔබේ මුහුණට ගැලපෙන අව් කන්නාඩියක් තෝරාගන්නේ කෙසේද ?

Nov 6, 2016

ඔබේ මුහුණේ හැඩය සඳහා කදිම අව් කණ්නාඩි තෝරා ගැනීම ඔබට සිතිය හැකි තරම් පහසු නැත. සමහර අව් කන්නාඩි නිසා ඔබේ මුහුණේ හැඩය සම්පුර්ණයෙන්ම වෙනස් කරනවා. ඔබට හරියන වර්ණය, හැඩය කුමක්ද යන්න ඔබ දන්නවාද? අද අපි කතා කරමු ඔබේ මුහුණට ගැලපෙනම අව් කන්නාඩියක් තෝරාගන්නේ කෙසේද කියල.

හැමදේටම කලින් ඔබේ මුහුණේ හැඩය හඳුනා ගත යුතුය. එය වටකුරු, ඕවලාකාර, චතුරශ්‍රාකාර හැඩති හෝ හතරැස් හැඩති මේ ආකාර වලින් එකක් ඔබේ මුහුණේ හැඩය විය හැකිය.

Continue Reading Below

දැන් අපි බලමු ඔබේ මුහුණේ හැඩයට ගැලපෙන අව් කන්නාඩිය කුමක්ද කියල?
• ඕවලාකාර හැඩය

මෙම හැඩය සහිත මුහුණක් නම් ඔබට තිබෙන්න ඔබ වාසනාවන්තයි. ඔබට ඕනෑම ආකාරයක අව් කන්නාඩි විලාසිතාවකට යොමු වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඕනාවට වඩා සිහින් රාමු වලින් වලකින්න. ඔබේ මුහුණට වඩා පළල රාමු තෝරා නොගන්න.

• චතුරශ්‍රාකාර හැඩය

ඔබට ඇත්තේ චතුරශ්‍රාකාර හැඩති මුහුණක් නම් රවුම් ආකාර රාමුවක් සහිත කන්නාඩියක් තෝරාගන්න. සෘජුකෝනාශ්‍රාකාර රාමු තෝරාගැනීමෙන් වලකින්න. ඒවා ඔබේ මුහුණේ කොටු හැඩය වැඩි කොට පෙන්වාවි.

• රවුම් හැඩය

ඔබේ මුහුණ රවුම් නම් එය සමබර කිරීම සඳහා කෝණික මෝස්තරයක් ඇති බහුස්රාකාර හෝ චතුරස්රාකාර අව් කණ්ණාඩි තෝරන්න. තරමක් ඝනකම් රාමුවක් තමයි ඔබේ මුහුණට ගැලපෙන්නේ.


අව් කන්නාඩියක් මිලදී ගැනීමේදී මේ දේවල් ගැනත් හිතන්න.

ඔබ අව් කන්නාඩියක් තෝරාගැනීමේදී එය ඔබව UV කිරණ වලින් ආරක්ෂා කරනවාද කියලත් හොයල බලන්න. UV කිරණ නිසා ඇසෙ සුද ඇතිවීම, පිළිකා ඇති වීම වැනි ගැටළු ඇතිවිය හැකිය. මෙම අවදානමෙන් ඔබව ආරක්ෂා කරන අව් කණ්නාඩියක් ඔබට අවශ්‍ය නම්, UVB කිරණවලින් අවම වශයෙන් 99% ක් සහ UV කිරණ වලින් අඩුම තරමින් 95% ක් අවහිර වන අව් කන්නාඩි තෝරාගන්න

රුපලාවන්‍ය ලෙස සඳහන් කොට ඇති හෝ UV සම්බන්ධව සඳහන් කර නොමැති අව් කන්නාඩි මිලදී ගන්න එපා. ප්‍රමිතිගත ආයතනයකින් හොඳ වර්ගයේ අව් කන්නාඩියක් තෝරා ගන්න. සමහර කාච ඉක්මනින්ම බිදෙන සුළු වන අතර සමහර කාච වල ප්‍රමිතිය බාල නිසා ඔබේ ඇස වලට එය අහිතකර විය හැකිය. මුදල් ඉතිරි කරගැනීමේ ආශාව නිසා ඇස් වලට හානි කරගන්නවද කියා ඔබම තීරණය කරන්න.

Tags

HK 7

Share Now

Related Article