උකුනණ් නැත්තට නැති කරන්න ගෙදරදීම විසදුම්

Nov 2, 2017

ඔබේ රූපය අලංකාරවත් කරන සුවිශේෂී දෙයක් තමයි ඔබගේ හිසකෙස්. එය ඔබගේ ප්‍රතිරූපය වර්ධනයටත් ඉතා වැදගත්. නමුත් ඔබට ඇත්තේ උකුණන් පිරුණු හිසක් නම් සමාජයේ පිළිකුලට ඔබ ලක් වේවි. අපිරිසිදුකම නිසාම උකුණන් බෝ වෙන්නේ නෑ. ඔබ දන්නවද උකුණන් ඕනෑම හිසක් තම වසස්ථානය කර ගන්නවා. ඔබ අනෙක් පුද්ගලයන්නේ තොප්පි, පනා, කොට්ට උර, ඇඳ ඇතිරිලි භාවිතයෙන් වැලකීම වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි.

Continue Reading Below


උකුණන් නැති හිසකට අපි කවුරුත් කැමතියි. ඔබ දන්නවද ලෝකයේ මේ උකුණු කරදරය නිසා මිලියන 6 -12 ක් අතර පිරිසක් දුක් විදිනවා. ඔබත් ඒ අතරින් කෙනෙක්ද? එහෙනම් ගෙදරදීම උකුණන් වඳ කර ගන්න පුංචි ක්‍රම කිහිපයක් ගැනයි අපි අද කථා කරන්නේ.

  1. කොහොඹ කියන්නේ නිතර අපිට දකින්න පුළුවන් දෙයක්. මේ කොහොබ ගහේ මල් හොදින් පිරිසිදු ජලයෙන් අඹරා ඔබ හිසේ විනාඩි 30ක් පමණ ගන්න. පසුව හොදින් සෝදා ඉවත් කරන්න
  2. අපට නිවසේදීම සොයාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අබ කියන්නේ, අබ හා ගොඩපර එකට තම්බා එම ජලයෙන් ඔලුව හොදින් සෝදන්න.
  3. කරපිංචා ගසේ ගෙඩි වලිනුත් පුළුවන් මේ උකුණු කරදරෙන් මිදෙන්න. කරපිංචා ගසේ ගෙඩි හොදින් පොඩිකර හිසේ ආලේප කරන්න. විනාඩි 15ක් පමණ තබා එය සෝදා හරින්න.
  4. බෙහෙත් එරඬු කොළ යුෂරසදිය බින්දුවක් දමා දෙහි යුෂ හැන්දක් එකතු කොට කලවම් කරගෙන හිසෙහි ගා පැය භාගයකට පසු හිස සෝදා හරින්න.

Tags

HK 1

Share Now

Related Article