දවසකට මිනිත්තු 20 ක් වැඩකරලා මාසෙම ගේ පිරිසිදුව තියාගන්නේ මෙහෙමයි.

Nov 9, 2017

මංමගේ ගේ මුලින්ම අස් කරන්න ඉගෙන ගත්ත පළවෙනි දවස මට තාම මතකයි. එදා සෙනසුරාදා දවසක්. මට මුළු දවසම ගියා ගේ අස් කරන්න. මං හිතනවා ඔයාලත් ගේ අස් කරන්න මට වගේම කාලය යනවා ඇති කියලා. ඒ නිසාමයි මං හිතුවේ විනාඩි විස්සෙන් ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයාලගේ ගේ පිරිසිදු කරන්න අද කියල දෙන්න. මේක විනාඩි 20ක මාසික ප්ලෑන් එකක් කිව්වොත් හරියටම් හරි. ඊට කලින් අපි හිතුවා නිවාස පිරිසුදු කරන ටිප්ස් ටිකක් ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්න.

Continue Reading Below

01. නිවසට පිටතින් එන දේවල් ගැන ටිකක් හිතන්න.

නිවස පිරිසිදු කිරිමෙදී නිවසට භාහිරින් ගෙන එන දේවල් මොනවද කියලා මුලින්ම හිතන්න. එම දේවල් තැබීම සඳහා නිවාස ඉදිරිපිට ඔබට පුළුවන් කුඩා ඉඩක් වෙන් කර තියන්න. ඔබට පුළුවන් මේ සියලුම දේවල් පසුව අදාල තැන් වලින් පිළිවෙලට ස්ථාන ගත කරන්න.


02. උයද්දීම සියලුම ගේ පිරිසිදු කරන්න.

ඒ කියන්නේ ඔබ ආහාර පිසින්න ආරම්භ කරපු වෙලේ ඉදන් ඔබ ආහාර පිසීම සඳහා ගන්න සියලුම භාජන ඒ මොහොතේම සෝදා පිරිසිදු කිරීම වැදගත් ඔබ , කිසිම විටකවත් අපිරිසිදු බදුන් පසුව සේදීම සඳහා තියන්න එපා. මේකෙන් වෙන්නේ නිවාස තුල මැස්සන් කුහුඹුවන් වගේ සත්තු බෝ වෙන එක.


03. අපිරිසිදු රෙදි

ඔබට රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් තියනවනම් සියලුම රෙදි සතියකට වතාවක් වගේ සෝදන්න. ඉතින් මේ එකතු කරන කිලිටි රෙදි හැම තැනම දන්නා නම් එපා .ඔබට පුළුවන් මේ සඳහා වෙනම භාජනයක් වෙන් කර තබන්න. ඒ වගේම ඔබට රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් නැත්නම් ඔබ කිළුටු රෙදි කිසිම විටකදී එකතු කර තබා ගන්න එපා . ඔබ දිනපතා අඳින ඇඳුම් සේදීමට කටයුතු කරන්න.


04. විනෝදයෙන් පිරිසිදු කරන්න.

ඇත්තටම කව්වුවත්ම ඉතාමත් අසාවෙන් නිවස පිරිසිදු කරන්නේ නෑ නේද? නමුත් ඔබට පුළුවන් ඔබ නිවාස පිරිසිදු කරද්දී සින්දුවක් කියන්න එහෙමත් නැත්නම් සින්දුවක් අහන්න. මෙන්න මේ විදිහට නිවාස පිරිසිදු කරද්දී ඔබට නොදෙනුවත්වම ලස්සනට නිවස පිරිසිදු වේවි.


05. වෙලව තීරණය කරන්න.

ඔබ නිවාස පිරිසිදු කිරීමට අවශ්‍ය වෙලාව තීරණය කරන්න. ඔබ මේ සඳහා වඩාත් විවේකි කලයක් වෙන් කරගන්නවනම් වඩාත් හොදයි. මුලින්ම ඔබ තිරණය කරන ඔබට නිවස පිරිසිදු කිරීම සඳහා ගත වන්නේ පැයකද විනාඩි 30 ක් ද විනාඩි 20ක්ද කියල. ඒ අනුව දවසේ නිදහස්ව ගත කරන යම් කාලසීමාවක් ඔබ මේ සඳහා වෙන් කරන්න.


06. නිවාස පිරිසිදු කර ගැනීම සඳහා ඔබට පුළුවන් දවස් 30ක පුංචි සැලැස්මක් හදන්න.
 1. නිවසේ බිම සුද්ද කරන්න කාලය වෙන කරන්න.
 2. නාන කාමර සුද්ද කරන්න මෙහිදී වැසිකිලිය ෂවර් කන්නාඩිය යනාදී සියල්ලක්ම පිරිසිදු කරන්න ඕනි.
 3. නිදන කාමරය සුද්ද කරන්න දුවිලි ඉවත් කිරීම සහ රෙදි වැනිදා පිරිසිදු කිරීම
 4. ඔබගේ අමතර කාමර උදාහරණයක් විදිහට ඔෆිස් එක ඔබට සුද්ද කරන්න පුළුවන්.
 5. ඔබගේ කුස්සිය සුද්ද කරන්න කාලය වෙන් කරගන්න.
 6. නාන කාමරය සුද්ද කරන්න.
 7. ජනේල සුද්ද කරන්න.
 8. මුළු ගෙදරම බිම සුද්ද කරන්න.
 9. නාන කාමරයේ මතුපිට සුද්ද කරන්න.
 10. ඉතාමත් හොඳින් ඔබගේ ප්‍රධාන කාමරය සුද්ද කරන්න.
 11. නාන කාමරය පිරිසිදු කරන්න.
 12. ඔබගේ කිළිටි ඇදුම් පිරිසිඳු කරන්න.
 13. අනෙකුත් කාමර පිරිසුදු කරන්න.
 14. ඉතාමත් හොඳින් සාලය පිරිසිදු කරන්න.
 15. සාලයේ සහ කුස්සියේ බිම පිරිසිදු කරන්න.
 16. ඉතාමත් හොඳින් සාලය පිරිසුදු කරන්න.
 17. නිවසේ සියලුම බඩු මුට්ටු පිරිසිදු කරන්න.
 18. ඔබගේ ෆිජ් එක පිරිසිදු කරන්න.
 19. ඔබගේ නිවසට ඇතුල්වන ස්ථානය පිරිසිදු කරන්න.
 20. සාලය සහ කුස්සිය මතු පිටින් පිරිසිදු කරන්න.
 21. නාන කාමරය පිරිසිදු කරන්න.
 22. නිදන කාමරය මතු පිටින් පිරිසිදු කරන්න.
 23. නිවසෙහි බිම හොදින් පිරිසිදු කරන්න.
 24. ඔබගේ කිලිටි රෙදි පිරිසිදු කරන්න.
 25. සාලය සහ කුස්සිය පිරිසිදු කරන්න.
 26. ඉතාමත් හොඳින් ඔබගේ කුස්සිය පිරිසිදු කරන්න.
 27. මතුපිටින් නාන කාමරය පිරිසිදු කරන්න.
 28. මතුපිටින් නිදන් කාමරය පිරිසිදු කරන්න.
 29. නිවසේ භාණ්ඩ පිරිසුදු කරන්න.
 30. නිවසේ බිම පිරිසිදු කරන්න.

මෙම ලිට්ස් එකේ පිළිවලට ඔබත් ඔබගේ නිවසේ පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු සිදු කරන්න. මෙයන් ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබගේ නිවාස මාසය පුරාම පිරිසිදුව තබා ගන්න ඔබට පුළුවන්.

Tags

HK 1

Share Now

Related Article