ඩියෝඩ‍්‍රන්ට්වලින් ගත හැකි ඔබ නොදත් ප්‍රයෝජන 5ක්

Jan 20, 2016

අප සැවොම දන්නේ ඩියෝඩ‍්‍රන්ට් එකකින් සිදු කෙරෙන්නේ අත් යට ප්‍රදේශයේ දහදිය ගැලීම පාලනය කිරීම පමණක් බවයි. එහෙත් ඩියෝඩ‍්‍රන්ට් එකකින් පහත දෑ ද සිදු කළ හැකියි.

Continue Reading Below

යටි පතුල් වලට දහදිය දැමීම පාලනය කිරීම.

රාත්‍රියේ ඔබේ යටි පතුල්වල ඩියෝඩ‍්‍රන්ට් ආලේප කිරීමෙන් පතුල් වලට දහදිය දැමීම පාලනය වනවා මෙන්ම යටි පතුල් සුවඳවත්වද තැබෙනවා.

යටි පතුල් වල පමණක් නොවෙයි ඔබේ ශරීරයේ වැඩිපුර දහදිය දමන ස්ථාන, එනම් පියයුරු යට, දණිස් යට අත්ලේ මේ ඕනෑම ස්ථානයක ඩියෝඩ‍්‍රන්ට් ආලේපකිරීමට ඔබට පුළුවන්.


නව පාවහන් නිසා කැපුම් තුවාල ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම.

අලුතෙන් මිලදී ගත් පාවහන් නිසා ඇති වෙන කැපුම් තුවාල ඉතාම වේදනාකාරීයි. මෙයට විසඳුමක් ලෙස අලුත් පාවහන් පැළඳීමට පෙර කැපුම් තුවාල ඇති වන ප්‍රදේශවල ඩියෝඩ‍්‍රන්ට් ආලේප කිරීම කළ හැකියි.


සම ඇතිල්ලීම තුවාල ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම.

විශේෂයෙන්ම කලවා ප්‍රදේශයේ සම එකිනෙකට ඇතිල්ලීම නිසා ඇති වන තුවාල නිසා ඇවිදීම පවා අපහසු වෙනවා. එය වළක්වා ගැනීමට ඔබ කළ යුත්තේ අධික ලෙස දහදිය දමන දිනයන් වලදී එම ප්‍රදේශයේ ඩියෝඩ‍්‍රන්ට් ආලේප කිරීමයි. ව්‍යායාම සඳහා දිවීම කරනවානම් ඊට පෙරද ඩියෝඩ‍්‍රන්ට් ආලේපය සුදුසුයි.


කෘමීන් දෂ්ට කිරීම නිසා ඇතිවන වේදනාව සමනය කිරීම සඳහා.

ඩියෝඩ‍්‍රන්ට්වල ඇළුමිනියම් අඩංගු වන නිසා කෘමීන් දෂ්ට කිරීම නිසා ඇති වෙන වේදනාව ක්ෂණිකව සමනය කිරීමේ හැකියාව එයට පවතිනවා.


නිය ආලේපන ඉවත් කිරීමේ හැකියාව.

කුඩා පුළුන් කැබැල්ලකට ඩියෝඩ‍්‍රන්ට් ස්වල්පයක් ගෙන නියපොතු මත ඉක්මනින් යෙදීමෙන් නිය ආලේපන ඉවත් කරගත හැකියි.

Tags

HK 4

Share Now

Related Article