ලස්සනට සාරිය අඳින ක්‍රම 12 ක් – 3 කොටස

Feb 12, 2017

Continue Reading Below

ලෙහෙන්ගා ක්‍රමය (Lehenga Style)

ලෙහෙඟා විලාසිතාව කියන්නේ අද ගොඩක් දෙනා අතර ජනප්‍රිය වුණු විලාසිතාවක්. මේ ක්‍රමයේදී පිම්බුනු සාය නිසා ඉතාමත් අලංකාර ලෙස දිස් වෙනවා. මෙහිදීද ක්‍රම දෙකක් භාවිත කරනවා. පළමු ක්‍රමය වන්නේ ලෙහෙඟා සායට සාරි පොට සම්බන්ධ කර ඇන්දීමයි. දෙවෙනි ක්‍රමය වන්නේ සාරියෙන්ම සායද ඇඳ පොට යෙදීමයි. මෙම ක්‍රම දෙකම ඉතාම පැහැදිලිව පහත වීඩියෝ වලින් බලා ගන්න පුළුවන්.


fb-like-beg


මුම්ටාස් ක්‍රමය (Mumtaz Style)

මේ ක්‍රමය නම් ඉතාම ලේසියි. ඒත් ඔබ මේ ක්‍රමයට කවදාවත් සාරිය ඇඳල නම් නැතුව ඇති. මොකද මේක ලංකාවේ එතරම්ම ජනප්‍රිය නැති නිසා. ඒත් මේ මුම්ටාස් ක්‍රමයට සාරිය ඇඳීමත් හරිම ලස්සනයි.

මුලින්ම සාමාන්‍ය විදියට සාරිය එක් වරක් සිරුර වටේ ඔතා ගන්න. ඊළඟට ඉදිරිපසින් රැලි තුනක් විතර හදල සායට යට කර ගන්න. දැන් ආපහු සාරිය සිරුර වටේ ඔතන්න ඕන. ඒත් කලින් උසටම නෙවෙයි. උස ටිකක් අඩු වෙන විදියට සාරිය නවල තව වටයක් ඔතා ගන්න. ඊළඟට තවත් ටිකක් උස අඩු කරලා තව වටයක් ඔතා ගන්න. මේ විධියට පොට සඳහා අවශ්‍ය දිග තියාගෙන උස අඩු කරමින් සාරිය සිරුර වටේ ඔතා ගන්න ඊට පස්සේ පොට නවල සාමාන්‍ය විදියට උරහිසින් පිටු පසට දාගන්න. අපැහැදිලි තැන් නිරවුල් කර ගන්න මේ වීඩියෝව බලන්න.

Share Now

Related Article