ලස්සනට සාරිය අඳින ක්‍රම 12 ක් – 2 කොටස

Jan 20, 2017

Continue Reading Below

දිය කිඳුරි ක්‍රමය (Mermaid Style)

දිය කිඳුරියක් වගේ ඇඟේ හැඩය ලස්සනට පේන්න සාරිය අඳින්න ඔබ කැමතිද? එහෙනම් මේ ක්‍රමය ඔබට ගැළපෙනවා. විවාහ අවස්ථා වැනි විශේෂ අවස්ථාවකට මේ ක්‍රමය ඉතාම අගෙයි.

පළමුවෙන්ම සාමාන්‍ය සාරියක් අඳින විටදී මෙන් සාරියේ එක් කොනක් සායට යට කර ඉන වටේ ඔතා රවුමක් ගන්න. ඊළඟට අනෙක් කෙලවර අරගෙන එයින් පොට ලස්සනට රැලි තියල හදා ගන්න. ඊට පස්සේ පොට දකුණු උරහිසින් ඉදිරියට ගන්න. ඊළඟට පොටේ එක් කොනක් නැවත ඉන වටේ කරකවා ගෙන ඉදිරි පසින් කටුවක් ගහන්න. දැන් ඔබ ලස්සන සාරියක් ඇඳල ඉන්නේ. පහත ලින්ක් එකෙන් මේක තවත් හොඳට පියවරෙන් පියවර බලා ගන්න පුළුවන්.


fb-like-beg


බෙන්ගාල සාරි ක්‍රමය (Bangla Style Saree)

සාමාන්‍ය සාරිය අඳින ලෙසම ඉන වටේ සාරිය ඔතා ගන්න. ඉන් පසු පොට සදා එය වම් උරහිසින් පිටුපසට දමා ගන්න. මෙම ක්‍රමයේදී ඉන ළඟ රැලි තබන විට විශාල රැලි තැබිය යුතුය. ඉන් පසු පිටුපසට දැමූ පොට නැවත ඉදිරියට ගෙන වම් උරහිසින් නැවත පිටුපසට දමන්න. තව හොඳින් තේරුම් ගන්න මේ වීඩියෝව බලන්න.

Share Now

Related Article