ලස්සනට සාරිය අඳින ක්‍රම 12 ක් – 1 කොටස

Mar 24, 2017

Continue Reading Below

(සාමාන්‍ය ක්‍රමය) Nivi Style

සාරිය අඳින්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් තමා මේක. මේ ක්‍රමය ආරම්භ වෙන්නේ ඉන්දියාවේ ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශයෙන්. මේ ක්‍රමයේදී කරන්නේ සාරිය හොඳින් ඇඟ වටේ ඔතලා පල්ලුව ලස්සනට රැලි තියල උරහිස ලඟින් කට්ටක් ගහන එකයි. මේ ක්‍රමයේත් විධි දෙකක් තියනවා. සාමාන්‍ය ක්‍රමයේදී තමයි පොට උරහිස ගාවින් දන්නේ. කච්චානිවී ක්‍රමයේදී කරන්නේ සාරි පොට කකුල් අතරින් පිටුපසට ගෙන ඉන ලඟින් ගැසීමයි. පහත ලින්ක් එකෙන් වීඩියෝව බලන්න. මේක තවත් පැහැදිලි වේවි.


fb-like-beg


පල්ලුව ඉස්සරහට දාන ක්‍රමය ( Front Pallu)

ඔබගේ සාරියේ තරමක් විශාල අලංකාර පල්ලුවක් තියනවා නම් මේ මෝස්තරය වඩාත්ම ගැලපෙනවා. මෙහිදී කරන්නේ සාරියේ පොට ඉදිරියට දමා ඇඳීමයි.

පළමුවෙන්ම ඔබේ සාරිය දක්ෂිණාවර්තව ඉන වටේ ඔතා ගන්න. ඊළඟට සාරී පොට රැලි තියල දකුණු උරහිසින් පිටුපස සිට ඉදිරියට ගන්න. දැන් සාමාන්‍ය සාරිය අඳින කොට වගේ සාරියේ රැලි ටික ලස්සනට හදල ඉස්සරහින් ගහන්න. දැන් ඉස්සරහට දාපු පොටේ එක් කොනක් පිටුපසට කර කටුවකින් රඳවන්න. තවත් හොඳට මේක පැහැදිලිව බලාගන්න පහත තියන ලින්ක් එකට ගිහින් වීඩියෝව බලන්න.

Share Now

Related Article