අනවශ්‍ය කරදර වලින් තොරව දරු ප්‍රසුතියට රෝහල් ගත වීම සඳහා සුදානම් වෙමු.

Dec 6, 2016

මාස දහයකට අසන්න කාලයක් අසාවෙන් ඔබේ දරු පැටියාගේ මුහුණ බැලීමට සිටින අවස්ථාවේ ඔබ මෙම කරුණු පිලිබඳ දැනුවත් වීම වැදගත් වේවි.

Continue Reading Below

  • ප්‍රථමයෙන් ඔබ දරු ප්‍රසුතිය සඳහා තෝරාගන්නා රෝහල තීරණය කල යුතු අතර එය ඉක්මනින් ළඟා විය හැකි ස්ථානයක් කර ගන්න. එමෙන්ම එහි පවතින වෛද්‍ය පහසුකම් , සුදුසුකම්ලත් පළපුරුදු වෛද්‍යවරු පිලිබඳ සැලකිලිමත්වන්න. ඔබ තෝරාගත් සායනයට අදාල රෝහලම වේ නම් එහි වැඩි හුරුපුරුදු බවක් ඔබට දැනේවි.

  • දරු ප්‍රසුතිය සඳහා වෛද්‍යවරයා ලබාදෙන දිනයට මාස දෙකකට පෙර ඔබටත් දරුවාටත් අවශ්‍ය ඇඳුම් ඇතුළු අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය සුදානම් කර තබන්න. ( මෙම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව වෛද්‍යවරයා හෝ ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ඔබට ලබාදෙනු ඇත) සැමියා මෙන්ම පවුලේ සාමාජිකයන් ද එම ද්‍රව්‍ය ඇතුලත් බෑගය තබා තිබෙන ස්ථානය පිලිබඳ දැනුවත් කරන්න. මේ සඳහා අවසන් මාසය තෙක් ඉන්න එපා.නැතිනම් ඔබට හදිසියේ රෝහල් ගත වීමට සිදුවුවහොත් දරුවා වෙනුවෙන් සුදානම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වූ පිරිසිදු සහ ලස්සන ද්‍රව්‍ය , ඇඳුම් සොයාගැනීමට නොහැකිව පසුතැවීමට සිදු වේවි.

  • ඔබ රෝහල වෙත යන ප්‍රවාහන මාධ්‍ය සැලසුම් කරන්න. රෝහලට යාමට බලාපොරොත්තුවන වාහනය සහ විකල්ප ක්‍රමයක් ද ( ඔබගේ පෞද්ගලික වාහනය හෝ යාමට බලාපොරොත්තු වන වාහනයට අමතර වාහනයක් ) සුදානම් කර හදිසි අවස්ථාවකදී දැනුම් දෙන බව පවසන්න.

  • අලුතෙන් උපන් බිලිඳා නිවසට ගෙන ඒමට පෙර නිවස හොඳින් පිරිසිදු කර දරුවා තබන කාමරය හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන පරිදි සකසන්න. දිනපතා පිරිසිදුව තබාගන්න.

  • බිලිඳා සඳහා භාවිතා කිරීමට ගත් රෙදි , ඇතිරිලි , කොට්ට සහ භාජන හොඳින් සෝදා පිරිසිදුව වියලා තබන්න.

  • ඔබ සේවය කරන ස්ථානයෙන් ප්‍රසුත නිවාඩු ලබාගන්න කාලය පිලිබඳ සේවා යෝජකයා දැනුවත් කරන්න. එවිට ඔබට හදිසි රෝහල් ගත වීමකදී සේවා ස්ථානයේ නිවාඩු ගැනිමේදී ඇති වන දුෂ්කරතා මගහරවා ගැනීමට හැකිවේවි.

Share Now

Related Article