බබා ලැබුන පසු සිරුර නැවත හැඩ කර ගන්නා හැටි

Apr 23, 2018

අලුතින් බබෙක් ඉපදුනාම අපි කාර්යබහුල වෙනවා. ඒ අතරේ ජිම් යන්න වෙලාවක් ඇත්තේම නැහැ. හැබැයි හැම අම්මටම ඕනේ වෙනවා තමන්ගේ හැඩය නැවතත් තිබුන තත්වෙටම ඉක්මනින් ගේන්න. නමුත් කියන්න කණගාටුයි අවුරුදු 2 ට අඩු බබාලා ඉන්න අම්මලා බහුතරයක් ශරීරයේ නියම හැඩයට නැවත එන්න අසමත් වෙනවා. අද අපි කියා දෙන්න හදන්නේ පුංචි බබා එක්ක සතුටින් විනෝදෙන් කරන්න පුළුවන් ව්‍යායාම ගැනයි. මේ ටික අත්හදා බලන්න. පින්තූර හොඳින් අධ්‍යනය කරන්න. හෙමින් හෙමින් පුහුණු වෙන්න. ඔබත් ඔබේ දරුවාත් දෙදෙනාම විනෝදයට පත් වේවි. ඒ වගේම ඔබේ ශරීරයේ හැඩය නැවතත් තිබුන තත්වෙටම එන්න වැඩි දවසක් ගත වෙන්නේ නැහැ.

Continue Reading Below

1) Squats

ඔබේ දරුවා ඔබට ඉදිරියෙන් පින්තූරයේ ආකාරයට වඩා ගන්න. දනිස් දෙකන් නවා පහළට වාඩි වෙන්න. හැකි තරම් පහලට ගමන් කර නැවත ආරම්භක අවස්ථාවට එන්න. මෙය පහසුයි.2) Forward Lunges

ඔබේ දෙපා ඈතට හිටින විදිහට හිට ගන්න. බබාව බඩට සමීපයෙන් අල්ලා ගන්න. ඔබේ දකුණු කකුල ඉදිරියට ගෙන ඔබේ සිරුර දණහිස අංශක 90 ට එන තුරු ඔබේ සිරුර පහත් කරන්න. කකුල් මාරු කරමින් නැවත නැවත කරන්න.3) Side Lunges

බබා පහලට හිටින ආකාරයට ඔසවන්න. ඔබේ අත්දෙකෙන් බබා හොඳින් අල්ලා ගන්න. දකුණු පැත්තට අඩියක් තබන්න. දණහිස යටිපතුලට වඩා ඈතට යාමට නොදෙන්න. පින්තූරයේ ආකාරයට වම කකුල කෙලින් තබා ගන්න. දෙපා මාරු කරමින් නැවත නැවත කරන්න.4) Plies

උරහිසේ ප්‍රමාණයට වඩා ඈතින් දෙපා තබාගෙන හිට ගන්න. ඔබේ බබා ඔබට ඉදිරියෙන් අල්ලා ගන්න. අංශක 90 දක්වා ඔබේ දෙපා නවන්න. මේ ඉරියවු විනාඩි 2 ක් හෝ තුනක් පවත්වන්න. ඉන් පසු නැවත ආරම්භක අවස්ථාවට පැමිණෙන්න.5) Hip Bridges

දණහිස් නවාගෙන ඔබේ කොන්දෙන් වැතිරෙන්න. ඔබට ඉහලින් ප්‍රවේශමෙන් බබා ඔසවා ගන්න. නැතහොත් ඔබේ උකුල මත බබා වාඩි කරවා ගන්න. ඔබේ උකුල ඉහළට ඔසවන්න. නැවත ඔබේ උකුල බිමට පහත් කරන්න. මේ අයුරින් නැවත නැවත කරන්න.6) Reverse Curls

පින්තූරයේ ආකාරයට පිටුපසට වැතිරෙන්න. ඔබේ දණහිස් පපුව දෙසට ඔසවන්න. ඔබේ දෙපා අතර බබා තබා ගන්න. ඔබේ උකුල සහ ශරීරයේ උඩ කොටස ඔසවන්න. බබාගේ නළලට හාදුවක් දෙන්න. ආපසු පළමු ආකාරයට වැතිරෙන්න. මේ ව්‍යායාමය කීප වරක් කරන්න.

Share Now

Related Article