සිරුරේ මේද දහනය කර ගැනීම සඳහා ඔබට නිදන ඇඳේ සිට කළ හැකි සැහැල්ලු ව්‍යායාම් – 2 කොටස

Aug 9, 2018

ගොඩක් දෙනෙක් නඟන මැසිවිල්ලක් තමයි ජිවිතයේ කාර්යබහුල බව එක්ක ව්‍යායාම කරන්න කාලයක් නොමැති බව. මොකද කියවනවා නම් අද ගොඩක් කාන්තාවන් ගෘහණියක් විදිහටත්, රැකියාවක නිරත වන සේවාදායකයෙක් විදිහටත් තමන්ගේ ජීවිතය තුල කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේ කාර්යබහුල අයට හොඳින්ම ගැලපෙන මේ සැහැල්ලු ව්‍යායාම කීපය ඇඳේ ඉඳගෙන වුවත් කරන්න පුළුවන්.

Continue Reading Below

6

මෙම ව්‍යායාමය ඉතා සරලයි. නමුත් එයින් ඉහල ප්‍රතිඵලයක් අත් කර ගන්න පුළුවන්. ඔබේ වැලමිටි නවා ඉහත ඉරියව්වෙන් සිටින්න. උරහිස් සහ වැලමිටි එකම පරතරයකින් තබා ගන්න. ඔබේ සිරුර හිසේ සිට දෙපතුල් දක්වා සෘජු ඉරක් සේ තිබිය යුතුයි. මෙම ඉරියව්වෙන් ඔබට හැකි තරම් වෙලාවක් සිටින්න.

7

ඔබ මේ ව්‍යායාම ඉරියව්ව ගැන නම් කලින් දැනුවත් වී ඇති. අත් බිම තබා උරහිස් ඉහලට සිටින සේ තබාගෙන සෙමින් ඉහලට එසවෙන්න. නැවතත් පපුව සහ උදරය බිම ගෑවෙන සේ පහත් වන්න. මෙය කිහිප වරක්ම සිදු කරන්න.

8

සමතල පෘෂ්ඨයක් මත වැතිරෙන්න. ඔබේ දණහිස නවා, පාදය ඔසවා විරුද්ධ පැත්තේ අතේ වැලමිටේ දණහිස ගාවන්න. දෙපා දෙක මාරුවෙන් මාරුවට භාවිතා කරමින් මෙම ව්‍යායාමය සිදු කරන්න.

9

පසුපසට බර වී වාඩි වෙන්න. දෙපා සෘජුව ඉදිරියට දිගු කර තබා ගන්න. එක් වලලුකරක් අනෙක් වළලුකරට හරහට සිටින සේ ගෙනෙන්න. මෙය මාරුවෙන් මාරුවට සිදු කරන්න.

10

සමතල පෘෂ්ඨයක් මත මුනින් අතට වැතිරෙන්න. ඔබේ දෑත් ඉදිරියට සෘජුව සිටින සේ දිගු කරන්න. ඉන්පසුව අත් සහ දෙපා ඉහත රූපයේ දැක්වෙන සේ ඔසවන්න. මෙය කිහිප වරක්ම සිදු කරන්න.


මෙම ලිපියෙ පළමු කොටස සදහා පිවිසෙන්න –
සිරුරේ මේද දහනය කර ගැනීම සඳහා ඔබට නිදන ඇඳේ සිට කළ හැකි සැහැල්ලු ව්‍යායාම් – 1 කොටස

Share Now

Related Article