සිරුරේ මේද දහනය කර ගැනීම සඳහා ඔබට නිදන ඇඳේ සිට කළ හැකි සැහැල්ලු ව්‍යායාම් – 1 කොටස

Aug 7, 2018

ගොඩක් දෙනෙක් නඟන මැසිවිල්ලක් තමයි ජිවිතයේ කාර්යබහුල බව එක්ක ව්‍යායාම කරන්න කාලයක් නොමැති බව. මොකද කියවනවා නම් අද ගොඩක් කාන්තාවන් ගෘහණියක් විදිහටත්, රැකියාවක නිරත වන සේවාදායකයෙක් විදිහටත් තමන්ගේ ජීවිතය තුල කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේ කාර්යබහුල අයට හොඳින්ම ගැලපෙන මේ සැහැල්ලු ව්‍යායාම කීපය ඇඳේ ඉඳගෙන වුවත් කරන්න පුළුවන්.

Continue Reading Below

1

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි දණහිසින් සිටින්න. එක් පාදයක් කෙලින්ම ඉහලට ඔසවා, පසුපසට දිගු කරන්න. මෙය දස වතාවක් පමණ සිදු කරන්න. ඉන්පසු අනිත් පාදයෙන් එම ව්‍යායාමයම සිදු කරන්න.

2

රූපයේ දැක්වෙන ඉරියව්වෙන් සිට එක් පාදයක් මඳක් ඉහලට ඔසවන්න. විනාඩියකට පමණ පසු එසවූ කකුල පහතට ගෙන, අනෙක් කකුල ඉහලට ඔසවන්න.

3

ඇඳ හෝ බිම වැතිරී ඔබේ තට්ටම් ප්‍රදේශය ඉහලට වන සේ ඔසවන්න. මෙය කිහිපවරක්ම සිදු කරන්න.

4

පැත්තට හැරි ඉහත ඉරියව්වෙන් සිටින්න. ඉහලට ඇති පාදය සෙමින් ඉහලට ඔසවන්න. දස වතාවක් මෙය කළ පසු සෙමින් අනෙක් පැත්තට හැරී, අනෙක් පාදයෙන් මේ ව්‍යායාමය සිදු කරන්න.

5

දණහිස් නවාගෙන වාඩි වෙන්න. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පසුපසට බර දී, දෙපා ඔසවා එක් පැත්තකට දමන්න. ඉන්පසුව සෙමෙන් නැවතත් දෙපා අනෙක් පැත්තට ඔසවා දමන්න. මෙය කිහිප වරක් මාරුවෙන් මාරුවට සිදු කරන්න.


මෙම ලිපියෙ දෙවන කොටස සදහා පිවිසෙන්න –
සිරුරේ මේද දහනය කර ගැනීම සඳහා ඔබට නිදන ඇඳේ සිට කළ හැකි සැහැල්ලු ව්‍යායාම් – 2 කොටස

Share Now

Related Article