ඔබේ ආදරණියයන්ට හදලා දෙන්න රසම රස බීම රෙසිපි 3ක්

Aug 30, 2018

මේපාසැල් නිවාඩු කාලයයි. ඔබේ දරු පැටව් ඔබ සමඟ මුළු දවසම ගත කරන කාල සීමාව මේ නිවාඩු කාලයයි. ඉතින් ඔවුන්ට රසම රස බීම වර්ග කීපයක්ම හදලා දීලා ඔවුන්ගේ හිත සතුටු කරන්න ඔබත් කැමති ඇති. ඉතින් අද අපි තීරණය කළා අපේ goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබ වෙත රසම රස බීම රෙසිපි 3ක් ඉදිරිපත් කරන්න.

Continue Reading Below

Bubblegum Cream Slush

Image Source – chf.chefthisup.com

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය (වීදුරු 2කට)
 • අයිස් කැට කෝප්පයක්
 • whipping cream කෝප්ප භාගයක්
 • කිරි කෝප්ප එකක්
 • සීනි මේස හැඳි 2ක්
 • ඔබ කැමති පළතුරු ග්‍රෑම් 100ක් (අඹ, කොමඩු හෝ ගස්ලබු)
 • ස්මාර්ටිස් (වර්ණ ගැන්වූ චොකලට් කැබලි)

ක්‍රමය

ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ තෝරා ගත් පලතුරු වර්ගය ගෙන කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න. අයිස් කැට, whipping cream වලින් භාගයක්, කිරි, සීනි සහ කපා ගත් පලතුරු කැබලි සියල්ලම එකට බ්ලෙන්ඩරයට දමා අඹරා ගන්න (අයිස් කැට කුඩු වන තුරු). මිශ්‍රණය විනිවිද පෙනෙන වීදුරු වලට දමා උඩින් ඉතිරි whipping cream ස්වල්පය බැගින් දමන්න. ඊටත් උඩින් සීනි කැට ස්වල්පයක් සහ ස්මාර්ටිස් ඉසින්න. ඉන්පසුව පිළිගන්වන්න.


Mocha Coconut Frappuccino

Image Source – simplystacie.net

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය (වීදුරු 2කට)

 • කුඩා පතුරු ලෙස කපා ගත් පොල් කැබලි
 • නෙස්කැෆේ කෝපි කුඩු කෝප්ප භාගයක්
 • සීනි මේස හැඳි 2ක්
 • කිරි විදුරු භාගයක් (මේද සහිත)
 • පොල් කිරි විදුරු භාගයක්
 • අයිස් කැට කෝප්ප 2ක්
 • චොකලට් සිරප් කෝප්ප කාලක්
 • whipping cream කෝප්ප භාගයක්

ක්‍රමය

කපා ගත් පොල් කැබලි අවන් එකට දමා හෝ ලිප තබා යන්තම් දුඹුරු වන තෙක් බේක් කර ගන්න. ඉන්පසුව ඒවා පසෙක තබා නිවෙන්නට හරින්න. ඉන්පසුව කෝපි කුඩු, සීනි, කිරි, පොල් කිරි, අයිස් කැට, බේක් කර ගත් පොල් කැබලි වලින් කොටසක් සහ whipping cream කෝප්ප කාලක් බ්ලෙන්ඩරයට දමා හොඳින් ගසා ගන්න. ඉන්පසුව ඒවා වීදුරු වලට වත් කර උඩින් ඉතිරි whipping cream, බේක් කර ගත් පොල් කැබලි සහ චොකලට් සිරප් ලස්සනට අතුරා ගන්න. ඉන්පසු පිළිගන්වන්න.


Banana & Nut Smoothie

Image Source – twohealthykitchens.com

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය (වීදුරු 2කට)

 • කජු හෝ ආමන්ඩ් ග්‍රෑම් 100ක්
 • මිල්ක් චොකලට් ග්‍රෑම් 100ක්
 • චොක්ලට් සිරප් මේස හැඳි 4ක්
 • හොඳින් ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි 2ක්
 • යෝගට් කෝප්ප කාලක්
 • කිරි වීදුරු කාලක්
 • අයිස් කැට කෝප්ප 2ක්

ක්‍රමය

කජු/ ආමන්ඩ්, චොකලට්, කෙසෙල්, යෝගට්, කිරි සහ අයිස් කැට යනාදී සියල්ලම බ්ලෙන්ඩරයකට දමා එකට ගසා ගන්න. මිශ්‍රණය බඳුන් වලට වත් කර උඩින් චොකලට් සිරප් එක දමා පිළිගන්වන්න.

 

Share Now

Related Article