රසවත්ව පොල් සම්බෝලයක් හදා ගන්නේ කොහොමද ?

Sep 29, 2017

පොල් සම්බෝල කියන්නේ හැම ගෙදර වගේම හදන කෑමක්. කොයි තරම් මාලුපිණි තිබ්බත් පොල් සම්බෝලයකින් එන රස නම් කියලා නිම කරන්න බෑ නේද ? ඒ නිසාම තමයි අපි තීරණය කලේ පොල් සම්බෝලේ රසවත්ව හදා ගන්නේ කොහොමද කියලා කියා දෙන්න.

Continue Reading Below


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
 • සිහින්ව ලියා ගත්ත පොල් කෝප්ප 2ක්
 • වියලි මිරිස් තේ හැඳි 3 ක්
 • කොච්චි කරල් 3ක්
 • සුදු ළුණු බික් 1 ක්
 • රතු ළුණු ගෙඩි 3ක්
 • සිහින්ව ලියාගත් බී ළුණු ගෙඩියක්
 • ලුණු
 • කරපිංචා
 • දෙහි එහෙමත් නැත්නම් සියඹලා
 • සිහින්ව ලියාගත් තක්කාලි
 • වියලි කූනිස්සන්

සාදාගන්න ආකාරය :
 • මුලින්ම අපි සුදු ළුණු, රතු ළුණු, කරපිංචා, කොච්චි, ලුණු හොදින් අඹරගන්න ඕනි.
 • කෑලි මිරිස් එක්කරද්දී ටිකක් විතර රත්කරගන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක් තමයි කෑලි මිරිස් රත් කරද්දී නිතර කූරු ගාන එක. නැත්නම් කර වෙන්න ඉඩකඩ වැඩි.
 • හොදින් රත්කරගත් කෑලි මිරිස් එක්කර එයත් හොඳින් අඹරා ගන්න
 • ඉන් පසුව මෙයට පොල් එක්කරන්න. නැවත හොඳින් අඹරා ගන්න.
 • දැන් මෙම මිශ්‍රණය භාජනයකට දමාගන්න. මැටි බදුනකට දමා ගන්නවා නම් වඩාත් හොදයි.
 • ඉන් පසුව සිහින්ව ලියා ගත්ත තක්කාලි, බී ළුණු, වියලි කුනිස්සන් මෙයට එක්කර, අතින් හොදට මිශ්‍ර කරන්න.
 • අපිට පුළුවන් වියලු කුනිස්සන් වෙනුවට, පුළුස්ස ගත් කරවල, බැදගත් කරවල, බැදගත් කුඩා මලු වුනත් එක් කරන්න.
 • අවසානයේ මෙයට ඇඹුල් එක්කරන්න ඕනි. මෙහිදී සියඹලා එහෙමත් නැත්නම් දෙහි රස අනුව එක කරන්න.
 • මෙය පිළිගන්න කලින් බැදගත් වියලි මිරිස් ළුණු කරපිංචා ටිකකුත් එක කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Tags

Share Now

Related Article