ලුණුමිරිසක් එක්ක උණුම උණු රොටියක් කමුද ?

Nov 24, 2017

අපි අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද රසට රාත්‍රී ආහාරයක් පිළියෙල කරගන්නේ කියලා. ඔයලා හැමෝම ආස ඇති රස ඒ වගේම සැර ලුණුමිරිසක් එක්ක රොටියක් රස විදින්න.

Continue Reading Below

මුලින්ම අපි පොල් රොටි හදමු
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
 • පාන්පිටි 250
 • ගා ගත් පොල් අඩු කෝප්පයක් පමණ
 • ලුණු කුඩු
 • වතුර
 • පොල් තෙල්
 • රතුළුණු
 • අමු මිරිස්
 • බිත්තරයක්
 • සීනි
සාදන ආකාරය
 • මුලින්ම පාන්පිටි ටික භාජනයකට එක් කරන්න.
 • එයට සිනි, ලුණු, තෙල්, බිත්තරය එක්කර අතේ නොගෑවෙන සේ පිටි මිශ්‍රණයක් සදා ගන්න.
 • අවශ්‍යනම් ඔබට වතුර එක් කරන්න පුළුවන්.
 • ඉන් පසුව අමු මිරිස්, රතුළුණු මෙයට එක් කරන්න.
 • ඒ වගේම ඔබට මේ සඳහා අවශ්‍ය නම් එළවළු එක් කර ගන්න පුළුවන්.
 • දැන් මෙය පිටි මිශ්‍රනයත් සමග එක් කර බෝල සාදා ගන්න.
 • මෙම කුඩා පිටි බෝල විනාඩි 30ක් පමණ පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලකින් වසා තබන්න
 • පසුව මෙයින් සාදා ගන්න රොටි කබලේ පුළුස්සා ගන්න.

ඔන්න දැන් අපි ලුණුමිරිස සාදා ගන්නයි යන්නේ
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
 • රට ළූණු
 • ලුණු කුඩු හෝ කැට
 • උම්බලකඩ
 • පුළුස්සගත් කරවල
 • දෙහි
 • කෑලි මිරිස්
 • ගම්බිරිස් කුඩු
සාදන ආකාරය
 • මුලින්ම රට ළූණු, කෑලි මිරිස්, ලුණු හොඳින් අඹරා ගන්න.
 • ඉන් පසුව මෙයට ගම්බිරිස් කුඩු, උම්බලකඩ හා පුළුස්ස ගත් කරවල එක් කර හොඳින් අඹරන්න.
 • අවසානයේ මෙයට දෙහි එක් කරන්න.
දැන් ඔබට පුළුවන් උණුම උණු රොටි ලුණුමිරිසුත් එක්ක රස විඳින්න.

Share Now

Related Article