රසම රස නියුටෙලා ක්‍රීම් චීස් කේක් එකක් bake නොකර හදාගන්නේ මෙහෙමයි

Jan 2, 2016

Continue Reading Below

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
 • (8-10 දෙනෙකු සඳහා පිළිගැන්වීමට ප්‍රමාණවත් වේ)
 • කේක් ගෙඩියේ පිටත ආවරණය සඳහා
 • Oreo බිස්කට් ග්රෑම් 340
 • ලුණු රහිත, මෘදු කරගත් බටර් ග්රෑම් 110
පිරවුම සඳහා
 • ක්‍රීම් චීස් ග්‍රෑම් 750 (කාමර උෂ්ණත්වයේ තබාගත්)
 • ශීත කරගත් විපින් ක්‍රීම් (whipping cream) ග්‍රෑම් 200
 • නියුටෙලා කෝප්ප භාගයක් (ග්‍රෑම් 140)
 • වැනිලා මේස හැඳි 2
 • අයිසින් සීනි කෝප්ප බාගයක් ( ග්රෑම් 65)

සාදාගන්නා ආකාරය

 • පිටත ආවරණයOreo බිස්කට් බ්ලෙන්ඩරයකට දමා හොඳින් කුඩු කර ගන්න. බිස්කට් කුඩු වලට දියවූ බටර් ද එක් කර හොඳින් මිශ්‍රවන තෙක් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න.එය ඕවලාකාර/රවුම් හැඩයක් ගන්නා බඳුනකට දමා මේස හැන්දක මතුපිටකින් හා ඔබේ ඇඟිලි තුදූ භාවිතා කරමින් ක්‍රීම් චීස් පිරවුම දමා ගැනීමට හැකිවන පරිදි කේක් ගෙඩියේ පිටත ආවරණය සාදා ගන්න
 • පිරවුම1 . ක්‍රීම් චීස්, අයිසින් සීනි හා වැනිලා බඳුනකට දමා මොළොක් වන තෙක් හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න.2 . වෙනත් බඳුනකට විපින් ක්‍රීම් දමා එයද සිනිඳු හා මොළොක් වන තෙක් බීට් කරගෙන ක්‍රීම් චීස් මිශ්‍රණය හා එකතු කර ගන්න.3 . එම මිශ්‍රණය සම සමව බඳුන් දෙකකට දමාගෙ ඉන් එකකට නියුටෙලා කෝප්පය දමා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.4 . අනතුරුව කේක් ගෙඩියේ පිටත ආවරණය සහිත බඳුනට නියුටෙලා රහිත ක්‍රීම් චීස් මිශ්‍රණයෙන් විශාල හැඳි තුනක් එකිනෙක අතර යම් පරතරයක් සිටින සේ දමා ගන්න.5 . එම පරතරය නියුටෙලා සහිත ක්‍රීම් චීස් මිශ්‍රණයෙන් විශාල හැඳි තුනක් දමා පුරවා ගන්න. දෙවැනි ලේයරය සඳහාද එම ක්‍රමයම අනුගමනය කරන්න. ලේයර් දෙක මිශ්‍රවන සේ බඳුන හොඳින් සොලවනන.6 . කුඩා තුඩක් ඇති ෆියකින් ක්‍රීම් චීස් – නියුටෙලා මිශ්‍රණය මත වලයාකාර හැඩ තල ඇඳ ගත හැකියි.7 . මෙසේ සකස් කරගත් කේක් ගෙඩිය හොඳින් සවි වන සේ පැය 6 ක් පමණ ශීතකරණයේ තබන්න.

Share Now

Related Article