හතු වලින් රස රෙසිපි

Oct 20, 2017

හතු එහෙමත් නැත්නම් බිම්මල් කියද්දීම කටට කෙල උනනවා නේද ? අපි අද කියා දෙන්න යන්නේ හතු වලින් හදන්න පුළුවන් රසම රස රෙසිපිස් ගැනයි . ඔබත් මේ විදිහටත් හතු රස විදලා බලන්න.

Continue Reading Below

∗ හතු බැදුම
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
 • තරමක් විශාලව ලියාගත් හතු
 • ලුණු කුඩු
 • පාන් පිටි
 • බිත්තරයක්
 • එළවලු තෙල්
සාදන ආකාරය :
 • ඔබ මුලින්ම තරමක් ලොකු තීරු ලෙස ලියා ගත් හතු හොඳින් ලුණු මිශ්‍ර ජලයේ පෙගෙන්නට හරින්න. ( විනාඩි 10 ක් පමණ )
 • හොඳින් මිරිකා ජලය ඉවත් කරන්න.
 • දැන් අපි පිටි මිශ්‍රණ සදා ගනිමු.
 • පාන් පිටි, බිත්තර, ලුණු එකට එක්කර තරමක් උකු මිශ්‍රණයක් සදා ගන්න. අවශ්‍යනම් ජලය ස්වල්පයක් එක් කරන්න.
 • ඉන් පසු භාජනයක් ලිප තබා තෙල් රත් වෙන තුරු තබන්න.
 • තෙල් රත් වූ පසු තෙත් ගතිය ඉවත් කළ හතු, සදා ගත් බැටරයේ පොඟවා රන්වන් පැහැය වන තුරු බැදගන්න.

∗ හතු ව්‍යංජනය
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
 • හතු
 • අමු මිරිස්
 • කරපිංචා
 • සුදු ළූණු
 • රතු ළූණු
 • අබ
 • මිටි පොල් කිරි කෝප්පයක්
 • තුනපහ කුඩු
 • කහ කුඩු
 • මිරිස් කුඩු
සාදන ආකාරය :
 • බදුනක් ලිප තබා එයට තෙල් මේස හැඳි තුනක් පමණ එක් කරන්න
 • තෙල් රත් වී ගෙන එන විට එයට කුඩාවට කපා ගත් සුදු ළුණු, රතු ළුණු, කරපිංචා, අමු මිරිස් එක්කර හොඳින් තෙම්පරාදු කරන්න.
 • දැන් ඔබ මෙයට අබ ඇට මේස හැඳි එකක් පමණ එක් කරන්න.
 • මේ සියල්ල හොඳින් තෙම්පරාදු වෙද්දී ඔබට පුළුවන් ලුණු වතුරෙන් සෝදා ගත් හතු එක් කරන්න.
 • එය මද වෙලාවක් තෙලෙන් තැම්බෙන්න දී, ඔබ එයට තුනපහ තේ හැන්දක් . කහ කුඩු ස්වල්පයක් , මිරිස් කුඩු ඉතාමත් ස්වල්පයක් එක්කරන්න.
 • මෙය මඳ වෙලාවක් තෙලෙන් තැම්බෙන්න හරින්න. පසුව එයට මිටි කිරි එක්කරන්න.
 • පසුව ඔබ එය හිදීගෙන එන විට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එක්කර ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න.

∗ හතු තෙම්ප්‍රාදුව
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
 • ප්‍රමාණවත් ලෙස හතු
 • කෑලි මිරිස්
 • ගම්බිරිස් කුඩු
 • රට ළුණු
 • කරපිංචා
 • අමු මිරිස්
 • තක්කාලි සෝස්
 • බිත්තර 1 ක්
 • තෙල්
 • ලුණු
සාදන ආකාරය :
 • මුලින්ම භාජනයක් ලිප තබා එයාට තෙල් එක් කරන්න.
 • තෙල් රත්වී ගෙන එද්දී ඔබ එයට ලුණු වතුරින් සෝදා ගත් හතු එක් කරන්න.
 • මෙය තෙල්වල රන්වන් පාට වන තුරු බැදෙන්නට හරින්න.
 • පසුව මෙයට ළූණු, කෑලි මිරිස් , කරපිංචා, අමු මිරිස් එක් කරන්න
 • සැර අනුව ගම්බිරිස් එක කරන්න.
 • අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු එක් කරන්න.
 • දැන් ඔබ මෙයට බිත්තරය එක් කරන්න.
 • අවසානයේ ඔබට පුළුවන් සෝස් එක්කරන්න.

Share Now

Related Article