අවන් එකක් නැතුව බනිස් හදන ක්‍රමය දන්නවද ?

Nov 20, 2019

බනිස් කියන්නේ අපි හැමෝම හවස තේ මේසයට තියන්න ආස රසවත් ආහාරයක්. හැබැයි අවන් එකක් ඕනේ සාමාන්යයෙන් අපිට බනිස් හදන්න. අවන් එකක් නැති ඔබ ඒ ගැන දුක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට සාමාන්ය ලිපේ අපිට පුළුවනි බනිස් හදා ගන්න. මේ වටිනා ක්රමය ලබා ගත්තේ Dineshi Amarakon මහත්මියගේ Hot and Chill by Dineshi ෆේස් බුක් පිටුවෙන් එතුමියගේ අවසර ඇතිව. ඔයාලට ඕනෙම රෙසිපි එකක් බලාගන්න පහත ලින්ක් එකෙන් ඒ පිටුවට සම්බන්ධ වෙන්න කියා අරාධනා කරනවා.

Continue Reading Below

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පිටි – 300g

ඊස්ට් – 7g

සීනි – 15g

බටර් – 10g

කිරි පිටි – 10g

ලුණු – 5g

දියර කිරි – 50ml

වතුර – 70 ml

වතුර වෙනුවෙටත් එම ප්රමාණය කිරි යොදා ගන්න පුළුවන්.

බිත්තර යක් අවශ්ය නම්.

වියලි මිදි 15 g අවශ්ය නම්.

ක්‍රමය

ඊස්ට් පෙඟෙන්න තියන්න. පිටි සහ අනෙකුත් දේවල් එකට අනා මෝලිය හදා විනඩි 45 ක් පිපෙන්නෙ තියන්න . පසුව බනිස හැඩය සකසා නැවත විනඩි 30-45 කාලයක් තියල, උඩින් egg wash කරල , අවශ්යනම් නම් සීනි ටිකක් ඉහින්න ….180° vinadi 20ක් පුලුස්සා ගන්න

අවන් එකක් නැතුව උඳුනේ කොහොමද බනිස් හදන්නේ?
  • මේකට අවශ්ය ද්රව්ය තමයි හොඳින් වැහෙන භාජනයක්, වලඳක්, කට ලොකු මුට්ටියක්, කැට ලුනු, වලන් තියන්න ගන්න මොක්ක් හරි පොඩි ආධාරකයක් හෝ stainless steel පෙට්ටි යක්, (මම යොදා ගත්තේ පරණ ප්රෙශර් කුකර් එකක්).
  • ඉස්සෙල්ලම ලොකු භාජනය අරගෙන යටින් ලුණු කැට අතුරන්න. අර ආධාරකය ඇතුලතින් තියල වළඳ ඒ මත තබන්න. බනිස් ටික තැටියක් උඩ අතුරල රත් උන වළඳමත තබන්න. ලොකු භාජනයේ පියන වහල විනාඩි 15 ක් වගේ රත් කරන්න.
  • ලුනු කැට අනිවාර්යයෙන් ඕනෙ නෑ.
  • අවන් එකේ වගේම අලංකාරව සහ හොඳින් බනිස් හදාගන්න පුළුවනි.

Hot and Chill by Dineshi පිටුවට :https://www.facebook.com/hotandchillbydineshi/

පින්තූර වලින් අදහසක් ගන්න පුළුවන්

Share Now

Related Article