නිවසේදීම කොත්තුවක් හදමු

Oct 2, 2017

Continue Reading Below

පළමුව රොටිය සකසා ගනිමු
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
 • පාන් පිටි,
 • එළවළු තෙල්,
 • ලුණු වතුර අවශ්‍ය පමණට,
සාදන ආකාරය :

පාන් පිටි ලුණු වතුරත් සමඟ හොඳින් අනා ගන්න,දැන් එයින් කුඩා බෝල සකසා ගෙන තෙල් දැමු භාජනයක පිරීසිදු තෙත රෙද්දකින් වසා පැය 4ක් පමණ තබන්න, දැන් බෝල ඉවතට ගෙන හොඳින් තුනී කර තැටියක් ලිප මත තබා හොඳින් රත් වු පසු තුනී කර ගත් රොටී පුළුස්සා ගන්න,


පළමුව රොටිය සකසා ගනිමු
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
 • රමිපා, කරපිංචා, සුදු ළුණු, ඉගුරැ
 • කැරට්,ලීක්ස්,ගෝවා
 • ලුණු,ගමිමිරීස් කුඩු,මිරිස් කුඩු
 • චිකන් හෝ කැමති මස් වර්ගයක් කලින් පිසින ලද
 • සොසෙජස් අවශ්‍ය නමි පමණක්
 • චිකන් හොදි හෝ ඔබ භාවිතා කරන මස් වර්ගයේ හොදී
 • බිත්තර
 • එළවළු තෙල්
සාදන ආකාරය :

ඉඩකඩ ඇති භාජනයකට තෙල් ටිකක් දමා රමිපා,කරපිංචා,සුදු ළුණු, ඉගුරැ එකතු කරන්න, එය බැදී ගෙන එන විට බිත්තර එකතු කර කැරට්, ලීක්ස්, ගෝවා එකතු කරන්න, ලුණු ගමිමිරීස් කුඩු, මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය පමණට එක් කර කවලවම් කර ගන්න, දැන් කලින් පිස ගත් මස් පොඩි කැලී වලට ඉරා ගෙන සොසෙජස් සමඟ මෙයට එකතු කරන්න, කලින් සකසා ගත් රොටී කෑලී වලට කපා ගෙන එකතු කර හොදින් මිශ්‍ර කරන්න, අවසානයේ මස් හොදි එකතු කර උණුවෙන්ම රස බලන්න.

Recipe by :
Ishu Food

Share Now

Related Article