කෑම වල රස අලුත් කරන්න උදව් වෙන ජැෆ්නා කරි පව්ඩර්

Apr 10, 2019

ජැෆ්නා කරි පව්ඩර් කියන්නේ තුනපහ වර්ගයක්. මේ තුනපහ වර්ගයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ රස දමිල අයට වෙන්වුණු රසක් වීම. ඔබ අත් විඳලා ඇති දමිල ආහාර වර්ග වල සුවිශේෂී වුනු, ඔවුන්ටම ආවේනික වුනු රැසක් සහ සුවඳක් තිබෙන බව. ඉතින් අද අපි කියා දෙන්නේ මේ ජැෆ්නා කරි පව්ඩර් ගෙදරදීම හදා ගන්න හැටි. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔබ පිසින ආහාර වල රස පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න ඕනේ දවසට සාමාන්‍ය තුනපහ වෙනුවට මේ ජැෆ්නා කරි පව්ඩර් යොදලා බලන්න.

Continue Reading Below

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කොත්තමල්ලි ග්රෑම් 200ක්

වියලි මිරිස් කරල් ග්රෑම් 200ක්

ගම්මිරිස් ග්රෑම් 50ක්

සූදුරු ග්රෑම් 50ක්

මහදුරු ග්රෑම් 50ක්

උළුහාල් ග්රෑම් 15ක්

කහ කුඩු මේස හැඳි 1ක්

කරපිංචා ඉති 3ක්

සාදන ක්‍රමය

ඉහත සඳහන් කල ද්‍රව්‍ය වෙන වෙනම කබලේ බැද ගන්න. යන්තම් රන්වන් වන විට බා ගෙන නිවෙන්නට තබන්න. නිවුණු පසු සියල්ල එකට එකතු කර කුඩු කර ගන්න. වීදුරු බඳුනක සුලන් නොවදින සේ අසුරා ගබඩා කරන්න.

Share Now

Related Article