ආස්මී හදන හැටි

Apr 5, 2017

ගොඩක් අය ආස්මී හදන්න බයයිනෙ. නානු හාදාගන්න අමාරුයි, වරදියි කියල. බන්ඩක්කා වලින් නානු අරගෙන ලේසියෙන්ම ආස්මී හදා ගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි.

Continue Reading Below

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
  • හාල් පිටි 250
  • පොල් කිරි 100
  • ලුණු
  • තෙල්
  • බණ්ඩක්කා 250 පමණ

සාදන ක්‍රමය :-

හාල් පිටි ටිකට ලුණු ස්වල්පයක් කලවම් කර කිරි ටික ටික මිශ්‍ර කරමින් අතේ නොඇලෙන පදම එනතුරු අනා ගන්න. අතේ නොඇලෙන පදමට ආවම එක පැත්තකින් තබා බණ්ඩක්කා ටික අරගෙන හොඳින් ග්‍රේට් කර ගන්න. ඊළඟට වතුර කෝප්පයක් පමණ දමා විනාඩි 30 ක් පමණ තිබෙන්නට හරින්න. ඉන් පසුව අත ඇලෙන ගතිය දැනෙන පරිදි නානු එනතුරු බණ්ඩක්කා ටික හොඳින් අතින් පොඩි කර ගන්න. ඊළඟට සැහැල්ලු රෙදි කැබැල්ලක් ගෙන මිශ්‍රණය දමා මිරිකා නානු ටික පමණක් වෙන් කර ගන්න. දැන් කලින් සාදා ගත් පිටි මිශ්‍රණය ගෙන එයට නානු ටික ටික එක් කර මිශ්‍ර කරමින් ක්‍රීම් එකක් පදමට සාදා ගන්න. ඇඟිලිවලින් ඉස්සුවාම නුල් වගේ නොකැඩී වැක්කෙරෙන කොට තමා හරි පදම. දැන් මිශ්‍රණය සූදානම්. ආස්මි හදන්න පිරිසිදු ටින් එකක් සිදුරු කර හදා ගන්න ඕන. ඊළඟට තෙල් තාච්චියක් ලිප තබා රත් වෙනකොට අර ටින් එකට පිටි මිශ්‍රණය දමාගෙන සිදුරු අතරින් රවුමට වක් කරන්න. තරමක් බැදෙනකොට රවුම හරි මදින් අර්ධ කවාකාරව නවා ගන්න. බැදුණු පසු ලිපෙන් බාගෙන තෙල් බේරෙන්න තබන්න. ඉන්පසු සීනි උණු කරගෙන පැණි සාදාගෙන අවශ්‍ය නම් වර්ණ යොදාගන්න. එය සාදා ගත ආස්මි උඩින් වක්කරන්න.


තවත් හොඳින් පැහැදිලි කර ගන්න පහත වීඩියෝව බලන්න.

Share Now

Related Article