අලුවා කියන්නේ අවුරුද්දට නැතිවම බැරි කෑමක්

Apr 6, 2017

Continue Reading Below

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
  • හාල් පිටි කෝප්ප 4
  • සීනි කෝප්ප 3
  • වතුර කෝප්ප භාගයයි
  • කජු ස්වල්පයක්
  • වැනිලා ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය :-

මුලින්ම හාල් පිටි ටික බැද ගන්න. හාල් පිටි බදින විට දුඹුරු පැහැ නොවන ලෙස හොඳින් හැඳි ගාමින් බැද ගන්න. ටික වෙලාවකින් පිටි බැදුණු සුවඳ දැනෙන විට ලිප නිවා ගන්න. එය පැත්තකින් තබා ඊළඟට සීනි ටික උණු කර ගන්න. සීනි ටික හොඳින් උණු වන විට කජු සහ වැනිලා එකතු කර පිටි ටික ටික එකතු කරමින්හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. ඉන්පසු මිශ්‍රණය තරමක් ඝන වන විට ලිපෙන් බාගෙන පිටි ඉස ගත් ලෑල්ලක තුනී කර ගන්න. ඊළඟට අවශ්‍ය හැඩයට කපා ගන්න.


තවත් හොඳින් පැහැදිලි කර ගන්න පහත වීඩියෝව බලන්න.

Share Now

Related Article