කැමති පළතුරු flavor එකකට අයිස් ක්‍රීම් හදන්න ඉගෙනගමු

Mar 9, 2016

අයිස් ක්‍රීම් කන්න අපි හැමෝම කැමතියි. විවිධ විදියට රසගන්වපු අයිස් ක්‍රීම් වර්ග වෙළඳ පොළේ තියනවා. ඒත් අපිට ගෙදරදීම හදන අයිස් ක්‍රීම් රස බලන්න පුළුවන් උනොත් එක අලුත්ම අත්දැකීමක් වේවි. ඉතින් අපි හිතුව ගෙදරදීම අයිස් ක්‍රීම් හදන ක්‍රමයක් කියල දෙන්න .

Continue Reading Below

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
  • කිරි ටින් 1

  • ජෙලටින් තේ හැඳි 01

  • කිරි පිටි මේස හැඳි 04

  • සීනි සවල්පයක්

  • උණු හා ඇල් ජලය

රස වර්ග : වැනිලා / චොක්ලට්/ අඹ / ස්ට්‍රෝබෙරි / කස්ටර්ඩ්


සාදා ගන්නා ක්‍රමය

කිරි ටින් එක කඩා භාජනයකට දමන්න. එයටම ඇල් ජලය එකතු කර හොදින් සොලවන්න. ඉන්පසු ජෙලටින් මේස හැඳි 04ක් පමණ ජලයේ දිය කර කිරි බඳුනටම එක කරන්න. ඔබගේ රස අනුව සීනි හා රස ගන්වනය ( කස්ටර්ඩ් පවුඩර් /වැනිලා/ අඹ / ස්ට්‍රෝබෙරි/ චොක්ලට්) එකතු කර හොදින් ගසා ගැනීමට අවශ්‍ය වනවා. මෙසේ සාදාගත් මිශ්‍රණය විනාඩි 45ක් පමණ අධි ශීතකරණයේ තැබිය යුතුයි. ශීතතකරණයෙන් පිටතට ගෙන නැවතත් හොදින් ගසා නැවත ශීතතකරණයටම දමන්න. මෙසේ තුන් වරක් පමණ කිරීමෙන් පසු භාවිතයට ගන්න.

Share Now

Related Article