ඔබට සුවබර නින්දක් ලබාදෙන නිවසේදීම සාදා ගත හැකි පානය

Feb 24, 2016

සුව නින්දක් යනු සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවියකට අත්යාවශ්යම සාධකයක්. නමුත් අද සමාජයේ බොහෝ දෙනා නින්ද යාමේ අපහසුතාවයන්ගෙන් පෙළෙන බව රහසක් නෙවෙයි. ඉතින් සුවබර නින්දක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට ඉතා පහසුවෙන් නිවසේදීම සාදා ගත හැකි පානයක් පිළිබඳවයි මේ ලිපිය.

Continue Reading Below


අවශ්‍ය දෑ

මී පැණි මේස හැඳි 1ක්

කිරි අවුන්ස 6ක් පමණ

වැනිලා සාරයෙන් බිඳුවක් පමණ


සාදාගන්නා ක්‍රමය

කුඩා සාස්පානකට දමාගෙන කිරි රත් වන්නට හරින්න. මඳක් රත්වූ පසුව එයට මී පැණි සහ වැනිලා එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.


භාවිතා කරන ආකාරය

රාත්‍රියේ නින්දට යාමට පෙර මෙසේ සකසා ගත් පානයෙන් කෝප්පයක් පානය කරන්න.

Share Now

Related Article