විවිධ ක්‍රමවලට කිරිබත් හදමු

Aug 19, 2016

කිරිබත් කියන්නේ අපේ සංස්කෘතියේ එන කිසිමදාක අමතක කරන්න බැරි ආහාරයක්. සුබ කටයුත්තකට යනකොට කිරිබත් හදන එක, කිරිබත් කටක් කාලා ගෙදරින් එලියට බහින එක අපේ සංස්කෘතියේ කොටසක්. ඉතින් මේ තරම් අපිට සමීප, රසම රස වගේම ගුණදායි කිරිබත් වෙනස් වෙනස් විධි කිහිපයකට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු.

Continue Reading Below


ඉඹුල් කිරිබත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 750
 • පැණි පොල් කෝප්ප 1 ½
 • කැබලි කරගත් හකුරු ග්‍රෑම් 50
 • මිටිකිරි කෝප්ප 03
 • ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට

සාදන ආකාරය:

 • සාමාන්‍ය ආකාරයට බත පිසගන්න
 • මිටිකිරි කෝප්ප 03 සහ හකුරු ග්‍රෑම් 50 දමා බත හොඳින් කූරු ගා ගන්න
 • බත ලිපෙන් බා කෙසෙල් කොළයට මිටිකිරි ස්වල්පයක් ඔස කිරිබත අතුරා ගන්න
 • එයට උඩින් පොල් පැණි තට්ටුව අතුරා කෙසෙල් කොලය ආධාරයෙන් නවා ගන්න
 • නැතිනම් කෝප්පයක් ගෙන එහි භාගයක් පමණ වනතුරු කිරිබත් අතුරා ඒ මතක පොල් පැණි මේස හැඳි දෙකක් දමා එයට යලිත් කිරිබත් දමා තද කොට කෝප්පය අනිත් පසට හරවන්න.

කැරට් කිරිබත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • සුදු කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 750
 • මිටිකිරි කෝප්ප 03
 • කැරට් ග්‍රෑම් 200ක කැරට් යුෂ
 • ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට

සාදන ආකාරය:

 • හාල් සෝදා වතුර හා ලුණු ස්වල්පයක් එක්කර සාමාන්‍ය ආකාරයට වඩා වතුර ස්වල්පයක් වැඩිපුර හිටින සේ බත පිස ගන්න
 • බත ඉදුණු පසු එයට මිටි කිරි කෝප්ප 03 කැරට් යුෂ කෝප්පය දමා හොඳින් කූරු ගා විනාඩි 05ක් පමණ පිස ගන්න
 • ලිපෙන් බෑමට පෙර නැවත වරක් ලුණු ප්‍රමාණවත් දැයි බලන්න
 • කෙසෙල් කොලයක් උඩට දමා හොඳින් ඝනකමට අතුරා ගන්න
 • වෙළුන පසු කෑලි කපාගන්න

පලතුරු කිරිබත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • සුදු කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 750
 • කුඩාවට කපාගත් පලතුරු කැබලි ග්‍රෑම් 250
 • බැද ගත කජු මද ග්‍රෑම් 150
 • වියළි මිදි ග්‍රෑම් 50
 • අවශ්‍ය පමණට ලුණු
 • මිටිකිරි කෝප්ප 03

සාදන ආකාරය:

 • සාමාන්‍ය ආකාරයට වඩා වතුර ස්වල්පයක් හිටින සේ බත පිස ගන්න
 • බත ඉදුණු පසු කුඩාවට කපා ගත් පලතුරු කැබලි හා බැද ගත් කජු මද සහ වියළි මිදි එකතු කරන්න.
 • එයටම මිටි කිරිද එකතු කර විනාඩි 05ක් පමණ පිස ගන්න
 • කෙසෙල් කොලයක් මත ඝනකමට අතුරා වේළුණු පසු කැබලි කපා ගන්න

Share Now

Related Article