චීස් ඔම්ලට් කේක් එකක් හදමුද ?

May 9, 2019

බිත්තර වලින් විවිධ කෑම වර්ග හදන්න පුළුවන් බව ඔබ දන්නවනේ. බිත්තර වලින් හදන්න පුළුවන් චීස් ඔම්ලට් කේක් එක ගැන ඔබ දැනුවත්ද? හොඳයි, එහෙනම් හදලම බලමු.

Continue Reading Below

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

වීදුරු පයිලෙක්ස් බඳුනක්

බිත්තර 8ක්

සිහින්ව ඉරා ගත් කුකුල් මස් කෝප්ප 1ක්

සිහින්ව ලියා ගත් චෙඩර් චීස් කෝප්ප 1ක්

සිහින්ව ලියා ගත් පාස්ලි/. රට අසමෝදගම් කොළ කෝප්ප 1ක්

ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1ක්

ලුණු තේ හැඳි 3/4ක්

ෆ්‍රෙෂ් මිලක් කෝප්ප 1ක්

බටර් තේ හැඳි 4ක්

ක්‍රමය

අවන් එකේ උණුසුම අංශක 190ට සකසා තබන්න.

වීදුරු බඳුනේ යටට බටර් තවරන්න.

බිත්තර 8 සහ ෆ්‍රෙෂ් මිලක් බඳුනකට දමා බීට් කරන්න.

එයට ගම්මිරිස් සහ ලුණු කුඩු දමා මිශ්‍ර කරන්න.

මීළඟට චිකන් සහ චීස් දමා බීට් කරන්න.

අනතුරුව පාස්ලි කොළ දමා මිශ්‍ර කරන්න.

මෙම මිශ්‍රණය විදුරු බඳුනට දමා අවන් එකේ විනාඩි 40ක් පමණ බේක් කරන්න.

මෙය ටෝස්ට් කල පෑන් සමඟ ආහාරයට් ගන්න.

Share Now

Related Article