අවුරුදු කෑම මේසය රසින් රස ගන්වන කැවිලි පෙවිලි (2) – බිබික්කම් වර්ග 2ක්

Mar 25, 2016

ළඟ එන අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් කැවිලි පෙවිලි පිලිබඳ සිතන කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන ලිපි මාලාවක දෙවැන්න තමයි මේ. ප්‍රථම ලිපියෙන් පුහුල් දෝසි සාදන පිළිවෙල ඉදිරිපත් කෙරුණා.

Continue Reading Below

කියවන්න,
අවුරුදු කෑම මේසය රසින් රස ගන්වන කැවිලි පෙවිලි (1) – පුහුල් දෝසි

කට්ට බිබික්කම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • බැදපු හාල් පිටි කෝප්ප 1

 • බැදපු මුං පියලි කෝප්ප 1

 • පාන් පිටි ග්‍රෑම් 125

 • පොල් ගෙඩි තුනක පැණිපොල්

 • පොල්කිරි කෝප්ප 1

 • ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1

සාදන ක්‍රමය

 • කිරි කෝප්පය හැර අනෙක් සියල්ලම එකට කළවම් කරන්න.

 • කිරි ස්වල්පය බැගින් දමා පදමට අනාගන්න.

 • බිබික්කම් තැටිවල මාජරින් ස්වල්පයක් ගා මිශ්‍රණය දමා ආප්ප පුළුස්සන තාච්චියකට වැලි ස්වල්පයක් දමා ඒ මත තැටිය තබා පියනින් වසා ලිප තබා ගිනි මොළොවා ගන්න.

 • බිබික්කම් තැටිවල දමා පෝරණුවේ වුවද පුළුස්සා ගත හැකිය.


පෝරණු බිබික්කම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • බදින ලද රුලං ග්‍රෑම් 500

 • පොල් ගෙඩි 2

 • පැණි බෝතල් 1

 • ඉඟුරු දෝසි ග්‍රෑම් 250

 • කජු ග්‍රෑම් 100

 • ප්ලම්ස් ග්‍රෑම් 250

 • රටඉඳි ග්‍රෑම් 750

 • දෙහි ලෙලි දෙකක් බැද ගත් කුඩු

 • කුඩු කරගත් කරදමුංගු කරල් 4

 • නෙක්ටෝ හො පෝටෙලෝ බෝතල් 1

 • ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1

 • බැද කුඩු කරගත් මහදුරු තේ හැඳි 1

සාදන ක්‍රමය

 • පොල් සිහින්ව ගා පැණි උණුකර එයට දමා පැණිපොල් සාදා නිවෙන්න තබන්න.

 • කජු හා ඉඟුරු දෝසි සිහින් ලෙස කපා භාජනයකට දමා. ඇට හැර ගත් රට ඉඳි ද සිහින් ලෙස ලියා එයටම දමන්න.

 • නිවුණු පැණිපොල්වලට රුලං එක්කර, ඉහත කපාගත් ද්‍රව්‍ය හා ප්ලම්ස් ද මහදුරු, කරදමුංගු, දෙහි ලෙලි කුඩු ආතතී සුවඳ වර්ගත් එක්කර හොඳි කළවම් කරන්න.

 • ඔන්පසු සියල්ලම හොඳින් මිශ්‍රකර පෝටෙලෝ හො නෙක්ටෝ කළවම් කර අනාගන්න.

 • පැය තුනක් පමණ වසා තබන්න.

 • තැටියට තෙල් කඩදාසියක් එළා ඒ මත බටර් ස්වල්පයක් තවරා අනාගත් පිටි මිශ්‍රණය අඟලක් ඝනකම ඇතිවන සේ මට්ටමකට පුරවා පෝරණුවේ පුළුස්සා ගන්න.

 • පිළිස්සූ දිනයේම කපා ගන්නට යෑමෙන් කැඩෙන නිසා දෙතුන් දිනකට පසු කපා ගන්න.

Share Now

Related Article