අවුරුදු කෑම මේසය රසින් රස ගන්වන කැවිලි පෙවිලි (1) – පුහුල් දෝසි

Mar 24, 2016

අලුත් අවුරුදු සමය ළඟ ලඟම එන නිසා අපේ කාන්තා පාර්ශ්වය අවුරුදු කෑම මේසය වෙනුවෙන් පිළියෙළ කරන කෑම බීම ගැනත් වදවන කාලයක් තමයි මේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි සිතුවා අවුරුදු කෑම මේසයට ගැලපෙන ආහාර වර්ග සාදා ගන්නා ආකාරය ගැන කියැවෙන ලිපි මාලාවක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. මේ එහි පළමුවැනි ලිපියයි.

Continue Reading Below

ප්‍රථම ක්‍රමය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • කිලෝ ග්රෑම් 2 1/2 පමණ බර ඇති පුහුල් ගෙඩියක්
 • සිනි කිලෝ ග්රෑම් 2
 • කරදමුංගු කුඩු තේ හැඳි 1

සාදන ක්‍රමය

 • පුළුන් නොවුණ පුහුල් ගෙඩියක් ගෙන මද සහ ඇට හැර ග්රෙටරයකින් හෝ ගාරුප්පුවකින් ගාගන්න.
 • අනතුරුව ලේන්සුවක සදා මිරිකා පුහුල්වල තිබෙන වතුර හැර බේසමකට දමන්න.
 • වතුර නටවා පුහුල්වලින් උඩට සිටින සේ නටන වතුර වත්කර භාජනයකින් වසන්න.
 • ටික වේලාවකට පසු ලේන්සුවේ දමා වතුර මිරිකා තවත් වතුර ඇත්නම් බේරීමට එල්ලා තබන්න.
 • ඉන්පසු පුහුල් හා සීනි තාච්චියට දමා ලිප තබා හැඳි ගාන්න. පදමට එනවිට කරදමුංගු ආදී සුවඳ ද්‍රව්‍යයන් ද දමන්න.
 • තාච්චිය වටේ සීනි වියළී එන පදමේදී ලිපෙන් ඉවත්කර බන්දේසි ලෑල්ලක තුනී කොටගෙන කැබලි කපා ගන්න.

දෙවන ක්‍රමය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • ග්‍රේටරයකින් ගා මිරිකා ගත් පුහුල් කිලෝ ග්‍රෑම් 2 1/2
 • සීනි කිලෝ ග්‍රෑම් 2
 • කරදමුංගු තේ හැඳි 1
 • කජු ග්‍රෑම් 100

සාදන ක්‍රමය

 • සීනි සහ පුහුල් පිල තබා හොඳින් හැඳිගාගන්න.
 • සුවඳ ද්‍රව්‍යයන් ද දමන්න. මෙසේ හැඳිගා පිසුණු පසු ලිපෙන් ඉවත්කර ගෙන බන්දෙසියකට දමා තුනී කරගන්න.
 • කජු මඩ සිහින් ලෙස කපා තමන්ට අවශ්‍ය කරන පාටත් සීනි පැණියට දමා පත් පැණි කරගන්න.
 • තුනී කරගත් පුහුල් මතුයෙහි පත් පැණි කරගත් කජු දමා රෝල් කරන්න. පුහුල් වියළෙන්නට ප්‍රථම මෙසේ කළ යුතුයි.
 • ඉන්පසු මේස පිහියකින් කැමති හැඩයකට කපා ගන්න.

(‘ගුණසේන සූප ශාස්ත්‍රය’ ග්‍රන්ථය ඇසුරෙනි)

Share Now

Related Article