උදේට උදේට බොන්න රහස් කිරි වට්ටෝරුවක්

May 2, 2019

ගොඩක් දෙනෙක් උදේට කිරි බොන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි අද අපි ඔබට කියා දෙන්නේ රහසිගත කිරි වට්ටෝරුවක් ගැනයි. මේ රහසිගත කිරි වට්ටෝරුව බටහිර ජාතින් අතර නම් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. මේක හිස් බඩට බොන්න පුරුදු වුනාම ඔබට දවස පුරාවට පුදුමාකාර ශක්තියක් ලැබේවි. එහෙනම් වෙනදා බොන කිරි වීදුරුව වෙනුවට මේ කිරි එක බීලාම වෙනස බලන්නකෝ.

Continue Reading Below

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ෆ්‍රෙෂ් මිලක් කෝප්ප 1ක්

ඕට්ස් මේස හැඳි 3ක්

ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි 1ක්

චොකලට් පව්ඩර් මේස හැඳි 2ක්

සීනි මේස හැඳි 1ක්

සාදන ක්‍රමය

මුලින්ම කිරි ටික බඳුනකට දාලා ලිප තියන්න. එය රත් වීගෙන එනකොට එයට ඕට්ස් දාලා තැම්බෙන්නට පැත්තකින් තියන්න. ඕට්ස් හොඳට තැම්බුනාට පස්සේ එය බ්ලෙන්ඩරයට දමා ගසා ගන්න. ඉන් අනතුරුව චොකලට් පවුඩර්, සීනි, කැබලි වලට කපා ගත් කෙසෙල් ගෙඩි 2 ආදී සියල්ල බ්ලෙන්ඩරයට දමා නැවත ගසා ගන්න. එය සිසිල් කර හෝ මන්ද උණුසුමෙන් පානය කරන්න.

Share Now

Related Article