කටට කෙළ උණන කොහිල මාළුව ක්‍රම 03 කට

Dec 6, 2017

අපිත් එක්ක එකතු වෙන ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම මත තමයි, කොහිල ව්‍යංජනය කොහොමද රසවත්ව සාද ගන්නේ කියලා කියා දෙන්න හිතුවේ. කොහිල කියන්නේ ගමේ ගොඩක් නිවෙස් වල සාදා ගන්න ඉතාම රසවත් වගේම ගුණවත් ආහාරයක් කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදියි. ඒ නිසා ඔබත් මේ රෙසපි අත්හදා බලලා රසවත් කොහිල ව්‍යංජනයකින් ගෙදර අයට සංග්‍රහ කරන්න.

Continue Reading Below


කොහිල දළු ව්‍යංජනය
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
 • කොහිල දළු මිටි 01
 • බැදගත් උලුහාල් තේ හැඳි ½
 • ඉඳුණු තක්කාලි ගෙඩි 01
 • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැඳි 1 ½
 • රතු ළූණු ගෙඩි 04
 • අමු මිරිස් කරල් 04
 • උකු කිරි කෝප්පයයි
 • කරපිංචා ඉති 01
 • කහ කුඩු තේ හැඳි ½
 • තුන් පහ කුඩු තේ හැඳි 01
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 01
 • බැදපු තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 01
 • තෙල් මේස හැඳි 01
 • ලුණු කුඩු මේස හැඳි 01
සාදන ආකාරය :
 • කොහිල දළු ළපටි දඬුත් සමඟ සෝදා ලියා බඳුනකට දමන්න
 • ඉන් පසුව ඉඳුණු තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් ද රතු ලූණු සහ අමු මිරිස්ද කරපිංචා ඉත්තක්ද ලියා එයටම දමන්න.
 • උළුහාල් ද උම්බලකඩ කුඩු ද ලුණු ස්වල්පයක්ද උකු කිරි කෝප්පයක් ද කහ, තුනපහ මිරිස් ස්වල්පයක් ද යොදා ලිප තබා පිසින්න.
 • තෙම්පරාදු කර බැඳපු තුනපහ කුඩු ඉසගන්න

කොහිල අල ව්‍යංජනය
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
 • කොහිල අල ග්‍රෑම් 250
 • බැඳගත් උළුහාල් තේ හැඳි 01
 • ඉඳුණු තක්කාලි ගෙඩි 02
 • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැඳි 1 ½
 • රතු ලූණු ගෙඩි 04
 • අමු මිරිස් කරල් 04
 • උකු කිරි කෝප්ප 01
 • කරපිංචා ඉති 01
 • කහ කුඩු තේ හැඳි 1 ½
 • තුන පහ කුඩු තේ හැඳි 01
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 01
 • බැඳපු තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 01
 • ලුණු කුඩු මේස හැඳි 01
සාදන ආකාරය :
 • කොහිල අල සිහින්ව ලියා හෝ පෙති ගසා ගලේ තබා තලාගන්න.
 • සියලුම ද්‍රව්‍ය එකට දමා ලිප තබා වතුර හෝ දියකිරි ස්වල්පයක් දමා තැම්බෙන්නට හරින්න.
 • හොඳින් තැම්බුන පසු උකු කිරි එක් කර සිඳුණු පසු තෙම්පරාදු කර බැදපු තුන පහ කුඩු එක්කර කලවම් කරන්න.
 • ගිතෙලින් තෙම්පරාදු කර ගත් විට වඩාත් රසවත් වේ.
 • මෙය වඩාත් රසවත් කර ගැනීම සඳහා අල ගෙඩියක් දමා පිස ගත හැකිය.

කොහිල අල මැල්ලුම
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :
 • කොහිල අල ග්‍රෑම් 250
 • රතු ළූණු ගෙඩි 04
 • පොල් මේස හැඳි 04
 • සුදුරු තේ හැඳි ½
 • කහ කුඩු තේ හැඳි ¼
 • සුදු ළූණු බික් 2
 • අබ තේ හැඳි 1
 • කරපිංචා ඉති 01
 • ලුණු කුඩු මේස හැඳි ½
 • අමු මිරිස් කරල් 04
සාදන ආකාරය :
 • කොහිල අල සෝදා සිහින්ව ලියා බඳුනකට දමා ගන්න.
 • එයට ලුණු වතුර ස්වල්පයක් එක්කර මිරිකා ලිප තබා තම්බාගන්න.
 • ඉන්පසු පොල්, රතු ලූණු, අමු මිරිස්, සුදුරු, කහ, සුදුලූනු, කරපිංචා, අබ, අඹරා එයට එක් කර මලවන්න.

Share Now

Related Article