වඩා පැහැපත් නොවන සමකට හොඳින් ගැලපෙන තොල් ආලේපන වර්ණ 15ක්

Apr 29, 2016

තොල් ආලේපන මිලට ගැනීමේදී කාන්තාවන් බොහෝ දෙනා නිසි හැදෑරීමකින් තොරව තමයි ඒවා තෝරාගන්නට හුරු පුරුදුව සිටින්නේ. හැඩ වැඩ වීමට රූපලාවන්‍යාගාර කරා ගියවිටත් ඒම ස්ථානවලින් ද මෙම වරද සිදු කරනවා. එවිට සිදුවන්නේ හැඩ වීම කෙසේ වෙතත් ඔබේ ස්වාභාවික සුන්දරත්වයත් යටපත් වී යාමයි.

ඉතින් ඔබ තොල් ආලේපන තෝරාගැනීමට යාමේදී මෙම ලිපිය ඔබට උපකාරී වේවි.

Continue Reading Below

ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ ඔබේ සමේ යටි වර්ණය (skin undertone) කුමක්ද කියා වටහාගෙන තිබිය යුතුයි. උණුසුම් (warm/yellow) සහ (cool/pink) යනුවෙන් සමේ යටි වර්ණය කොටස් දෙකකට වර්ග කෙරෙනවා. මෙය තීරණය කිරීමට ඔබ ඔබේ මැණික් කටුවල ඇති නහරවල වර්ණය පිරික්සිය යුතුයි. නහර වඩා නිල් පැහැයට හුරු නම් ඔබේ සමේ යටි වර්ණය රෝස ලෙසත් කොළ පැහැයට හුරු නම් කහ ලෙසත් හඳුනාගත යුතුයි.

  • ඔබට ඇත්තේ රෝස පැහැති undertone එකක් නම් – දම්, නිල් පැහැයන් මිශ්‍රවී ඇති තොල් ආලේපන වර්ණයක් තෝරාගත යුතුයි.
  • ඔබට ඇත්තේ කහ පැහැති undertone එකක් නම් – ඔබ උණුසුම් වර්ණයන් තෝරාගැනීම උචිතයි

ඉහත undertone වර්ග දෙකටම අළු (ash/grey) පැහැය මිශ්‍රිත තොල් ආලේපනයන් සුදුසු වන්නේ නැහැ. ඉහත දැක්වූ undertone දෙකට අනුව ඔබේ තොල්වල ස්වාභාවික වර්ණයට වඩා තරමක් පැහැයෙන් වැඩි වර්ණයක් තෝරා ගැනීමයි උචිත වන්නේ.

ඒ අනුව මෙම ලිපියෙන් ඔබ වඩා පැහැපත් සමක් ඇති අයෙකු නොවනවානම් ඔබ තෝරාගත යුතු තොල් ආලේපන වර්ණයන් කිහිපයක් ගැන මග පෙන්වීමක් කරනු ලබන අතර වඩා පැහැපත් සමක් හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ පැහැපත් සමක් වෙනුවෙන් තෝරාගත යුතු තොල් ආලේපන පිලිබඳ ඉදිරි ලිපියකින් කතා කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

Share Now

Related Article