විනාඩි දෙකෙන් සිහින් පෙනුමක් ලබා ගන්න ට්‍රික්ස් 5ක්

Mar 12, 2019

තරබාරු බව නිසා තමන්ගේ පෙනුම ගැන දුකෙන් ඉන්න අයට නම් මේ ලිපිය ගොඩක් වැදගත් වේවි. තරබාරු බව පාලනය නොවුනත්, සිහින් පෙනුමක් ලබා ගන්න ඔබත් කැමති ඇති. ඔබ අඳින පළඳින විදිහ ගැන පොඩ්ඩක් සලකලා බලලා, පුංචි වෙනස්කම් කීපයක් කලොත් ඔබටත් පුළුවන් වේවි සිහින් පෙනුමක් ලබා ගන්න.

Continue Reading Below

1 සෙරප්පු භාවිතා කිරීමේදී පටි බහුල ඒවා භාවිතයෙන් වලකින්න

ඔබේ දෙපයේ උස වැඩියෙන් පෙනෙන විට ඔබට සිහින් පෙනුමක් ලැබෙනවා. සෙරප්පු පටි වලින් ඔබේ දෙපා අතර මැදින් වෙන් කර පෙන්වීමෙන් ඒ සිහින් පෙනුම නැති වී යනවා.

 

2 සිරුරට ඕනෙවට වඩා විශාල ඇඳුම් ඇඳීමෙන් වලකින්න

මහත හංගන්න සිරුරට වඩා විශාල ප්‍රමාණයේ ඇඳුම් අඳින එකෙන් වෙන්නේ තවත් මහතට පෙනෙන එකයි. ඒ නිසා සිරුරේ හැඩ පෙනෙන්නට ඇඳුම් අඳින්න.

 

3 කඳ සෘජුව තබා ගන්න

කුදු වී සිටින විට ඔබේ සිරුර තරමක් මහතට දිස් වෙනවා. නමුත් ඔබ ඔබේ කඳ සෘජුව තබා ගන්නා විට ඔබේ පෙනුම සිහින්ව දිස් වෙනවා.

 

4 චාම් වර්ණයක් තෝරා ගන්න

විසිතුරු ද්‍රව්‍ය යොදා හැඩ කල ඇඳුමකට වඩා චාම් වර්ණයක් සහිත ඇඳුමකින් ඔබේ සිහින් බව කැපී පෙනෙනවා.

 

5 හිස කෙස් භාවිතා කර ගෙල වසා ගැනීමෙන් වලකින්න

ඔබේ ගෙල ආවරණය වී නොමැති විට ඔබේ සිරුර සිහින්වත්, හිස කෙස් වලින් ගෙල වැසී තිබෙන විට ඔබේ සිරුර තරමක් මහතටත් දිස් වෙනවා.

Share Now

Related Article