යොවුන් යුවතියකට ගැලපෙන සුන්දර ගවුම් විලාසිතා 10ක් – 1 වෙනි කොටස

Jul 6, 2018

තරුණ වියේ සිටින යුවතියන් ෆැෂන් කරන්න ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් තරුණ වියේ සිටින යුවතියන් සඳහා හොඳින් ගැලපෙන ගවුම් විලාසිතා කීපයක් ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්නට අද අපි goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා තීරණය කළා.

Continue Reading Below


01. Skater Dresses

මේ ගවුම් විලාසිතාව වඩාත් ගැලපෙන්නේ සැන්දෑ සාදයක් වැනි අවස්තාවක් සඳහායි. ඉණ ප්‍රදේශය සිරුරට තද වී ඇති අතර, ඉනෙන් පහල සාය කොටස රැලි වලින් සුන්දරව සකසා ඇත.


02. High-low dresses

මේ ගවුමේ දිග අසමමිතිකව නිර්මාණය කර ඇත. ගවුමේ පිටුපසින් සාය කොටස දිගු වන අතර, ගවුමේ ඉදිරි පසින් සාය කොටස කොට වේ.


03. Sheath Dresses

මේ ගවුම් වර්ගය දණහිසට අඟල් භාගයක් පමණ ඉහලින් පිහිටනවා. මෝස්‌තර නැති, චාම් ගවුම් වර්ගයක් වන මෙය විධිමත් ඇඳුම් වර්ගයට අයිති වෙනවා. මෙම ගවුම සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරික කාන්තාවන් හා විදේශ දේශපාලන කාන්තා චරිත විසින් අඳිනු ලබනවා. මෙම ගවුම් වර්ගය ඔබට සම්මුඛ පරීක්ෂණ හා ව්‍යාපාරික සමුළු වලට සහභාගී වීමේදී ඇඳිය හැකියි.


04. Tulle Dresses

මෙම ගවුම් වර්ගය උත්සව අවස්තාවන් සඳහා හොඳින් ගැලපෙනවා. මේ ගවුම් මැසීමට අලංකාර ලේස් සහ නෙට් රෙදි යොදා ගන්නවා. මේ ගවුම් ඇඳීමෙන් යුවතියට වැඩි තරුණ පෙනුමක් සහ නැවුම් පෙනුමක් ලැබෙනවා.


05. Spaghetti Dresses

මේ ගවුම් දිගු හෝ කෙටි විය හැකියි. මෙහි ඇති විශේෂ ලක්ෂණය වන්නේ උරහිස් පටි තිබීමයි. මේවා ගැලපෙන්නේ සිහින් සිරුරක් හිමි, උරහිස් මනාව පිහිටා ඇති යුවතියන්ටයි.


මෙම ලිපියේ දෙවන කොටස සදහා

යොවුන් යුවතියකට ගැලපෙන සුන්දර ගවුම් විලාසිතා 10ක් – 2 වෙනි කොටස

Tags

HK 7

Share Now

Related Article