ආකර්ශනීය ගැහැනියක් වෙන්න නියමිත විදිහට හිටගමු.

Nov 25, 2016

ලංකාවේ ගැහැණු ළමයි ගොඩ දෙනෙක් සුන්දරව ඇඳුම් පැළඳුම් කරනවා. නොයෙක් ආලේපන ගානවා. නමුත් ආකර්ෂණයක් හිමි වෙන්නේ කොහොමද කියල අධ්‍යනය කරනවා අඩුයි. කෙනෙක් ගේ ඉරියවු වලින් පහසුවෙන්ම මනින්න පුළුවන් ඒ කෙනාගේ පවුර්ශය. ඇත්තටම පවුර්ශය කියල මම නිර්වචනය කරන්නේ තමන් තමන් ගැන හිතාගෙන ඉන්න ආකාරය හැටියටයි.. හොඳ ආකර්ශනීය පවුර්ශයක් ඇති අයට තිබෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි හොඳ ඉරියවු පැවැත්වීම.

Continue Reading Below

අපි දැන් බලමු නිවැරදි හිටගෙන සිටීමේ ඉරියවුව.

1) හිස කෙලින් තබා ගනියි.
2) නිකට පොලවට සමාන්තර වේ.
3) පපුව කෙලින් තබා ගනියි.
4) උරහිස නිදහසේ තබා ගනියි.
5) යටි බඩ සමතලා වේ.
6)

Share Now

Related Article