බත් ව්‍යාපාරයක් කරනා කාන්තාවක්ද ? එහෙනම් මේ වසරේ ව්‍යවසායිකාව වෙන්න වගේම හැම කාන්තාවකටම ආදර්ශයක් වෙන්න කැමති ඔබටයි මේ අවස්තාව.


fb-like-beg


WCIC ගැන ඔබ අහල තියනවද?

WCIC (Women’s Chamber of Industry and Commerce) මගින් දෙවසරකට වරක් පවත්වන වසරේ කාන්තා ව්‍යවසායිකාව සම්මාන උළෙලට අයදුම්පත් තෝරාගැනීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන්ගේ ආර්ථික අභිවුර්ධිය වෙනුවෙන් සැලකිය යුතු මෙහෙවරක් ඉටු කරන ප්‍රධාන ආයතයක් වන WCIC ලාභය පදනම් කර නොගත් ආයතනයක්.


මේ තරඟයට අයදුම් කිරීමෙන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද ?

මෙම සම්මාන උළෙල මගින් කැපී පෙනෙන කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් හඳුනා ගැනීමක් සිදු කෙරෙනවා. ඔබත් ව්‍යාපාරයක් කරන කාන්තාවක් නම් මේ තරඟයට සහභාගී වීම මගින් ඔබව සමාජය ඉදිරියේ ඇගයීමට ලක් කිරීම, ඔබේ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් උපකාර කිරීම සහ ඔබ අනික් කාන්තාවන්ට සපයන ආදර්ශ පිළිබඳව දැනුමත් කිරීම යන ප්‍රතිලාභ ඔබට හිමි වෙනවා.

සම්මාන උළෙලට සමගාමීව සියලුම අයදුම්කාරිනියන් සඳහා උපදේශන සහ මගපෙන්වීමේ වැඩසටහනක් පැවැත් වෙනවා. ව්‍යාපාර කටයුතු වඩාත් හොඳින් ඉටු කර ගැනීම සහ ව්‍යවසායිකාවන් සමාජයේ අනෙක් කාන්තාවන්ට ආදර්ශයට ගැනීමට මග පෙන්වීම මෙම වැඩ සටහන් වල අරමුණයි.


සම්මාන 21ක්ම ඔබට ලබාදෙන බව දන්නවද ?

“අපි සොයමින් ඉන්නවා ලංකාවේ සෑම ගමකම සිටින කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන්. ඔවුන් දිරිමත් කිරීමට සහ ඔවුනට ලැබිය යුතු ගෞරවය සහ ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට කැප වෙනවා “ යනුවෙන් WCIC ආයතනයේ ගරු සභාපතිනිය චතුරි රණසිංහ මහත්මිය වැඩි දුරටත් සඳහන් කළාය.

Gold, Silver සහ Bronze ලෙස සම්මාන තුනක් කාණ්ඩ 5 ක් යටතේ හිමි වෙනවා.

  • ක්ෂුද්‍ර පරිමාණ ව්‍යවසාය – Micro Scale Enterprises
  • කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසාය – Small Scale Enterprises
  • මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසාය – Medium Scale Enterprises
  • විශාල පරිමාණ ව්‍යවසාය – Large Scale Enterprises
  • මහා පරිමාණ ව්‍යවසාය – Extra Large Scale Enterprises

ඊට අමතරව සෑම අයදුම් කාරියක්ටම ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුන යටතේද සම්මාන ලබා ගැනීමටද අවස්තාව හිමි වෙනවා.

  • වසරේ කාන්තා ව්‍යවසායිකාව – The woman Entrepreneur of the year
  • වසරේ ලාබාල ව්‍යවසායිකාව – The young Entrepreneur of the year
  • වසරේ හොඳම අලුතින් ආරම්භ කල ව්‍යාපාරය – The best startup of the year

සියලුම කාණ්ඩ යටතේ සම්මාන 21 ක් පමණ පිළිගැන්වීමට WCIC මගින් බලාපොරොත්තු වේ.

මීට අමතරව නිම් වළලු පුළුල් කරමින් විශේෂ ලෙස හැකියාවන් ඇති කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් වෙනුවෙන් “ Most Positively Abele Women of the Year “ සම්මානය මෙවර අලුතින් හඳුන්වාදීමක් සිදු කෙරේ. මෙම කාණ්ඩය ගොඩක් විශේෂ වෙන්නේ තමන්ගේ වෙනස් බව නොතකා ආර්ථික ස්වාධීන බවට මාර්ගය සකසා ගන්නා කාන්තාවන් අනෙක් හැමෝටම ආදර්ශයක් සහ දිරිමත් කිරීමක් එක කරන නිසයි.


මේ සම්මාන උළෙලට අයදුම් කිරීමට නම්

අයදුම් කාරිනිය ව්‍යාපාරයේ ආරම්භකයා ( Founder or Promoter ) විය යුතුය. නැත්නම් වසා දැමීමට සූදානම් වූ ව්‍යාපාරයක් නැවත ගොඩනැගු කෙනෙකු වීම අවශ්‍ය වේ. එමෙන්ම ව්‍යාපාරය වසර 3 ක් මුළුල්ලේ ක්‍රියාත්මක විය යුතු අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර නීතිය යටතේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.

අයදුම්පත් 2018 මැයි මස 16 වන දින සිට වාණිජ මණ්ඩලයේ ලේඛම් කාර්යාලයෙන් හෝ www.wcicsl.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකි. වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා 011 2671762 දුරකථන අංකයට අමතන්න.

SHARE