හත් ආන්දෝලනයකට ලක් වූ පැනමා පත්‍රිකාවල සඳහන් නම් සහ සමාගම්වල නම් මැයි මස 9 වන දිනශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් රාත්‍රී 11.30 ට නිකුත් කෙරුණා. පැනමා පත්‍රිකා ගැන ඔබ දැනගත යුතු මූලික කරුණු ඇතුලත් ලිපියක් අප විසින් මීට කලින් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කළා මතක ඇති. ඒ ලිපිය නැවත වරක් කියවීමට පහත ලින්ක් එක භාවිතා කරන්න.

ලොව හෙල්ලූ ‘පැනමා පත්‍රිකා’ ගැන දැනගත යුතු කරුණු 3ක්

fb-like-beg


මෙම විස්තර හෙළිදරව් කරනු ලැබුවේ අන්තර්ජාතික ගවේෂණාත්මක ජනමාධ්‍යවේදී සංසදය (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) විසින්.

මේ අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසකගේ නම් ද ඇතුලත්.

ICIJ විසින් නිකුත් කළ සම්පූර්ණ දත්ත ගබඩාවට 2013 දී නිකුත් වූ නම් ලැයිස්තුවක්ද ඇතුලත්. 2013 වසරේදී පිටරටවල සමාගම් පවත්වාගෙන යන ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසකගේ ලැයිස්තුවක් හෙළිදරව් වී තිබුණා. එම ලැයිස්තුව පැනමා පත්‍රිකාවලට අදාළ වන්නේ නැහැ. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණේ පැනමා පත්‍රිකාවල ලාංකිකයන් 65 කගේ නම් සඳහන් වී ඇති බවයි.

නමුත් මේ 65 න් 40 කට වඩා ඉහත කී 2013 ලැයිස්තුවේ සඳහන් නම් වන අතර ‘පැනමා පත්‍රිකා’ හි සඳහන් ශ්‍රී ලාංකික නම් සංඛ්‍යාව 20 ක් පමණ වනවා. ඒ ලැයිස්තුව ඔබට පහතින් කියවිය හැකියි.

 

SHARE