රැකියාවක් කරන අතරේ ආදායම දියුණු කර ගන්න පැත්තකින් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න අදහසක් තියනවද? එහෙම නැත්නම් ව්‍යවසායකයෙක් ලෙස ජීවිතේ සාර්ථක කර ගන්න ඔබත් සිහින දකිනවද?

fb-like-beg


ඔබ වඩා කැමති දේවල් ගොඩක් ඇති. නමුත් වඩාත්ම හොඳ අදහස තෝරාගැනීම ඇත්තටම පරිස්සමෙන් කළ යුතු දෙයක්. මෙතැනදී හොඳම අදහස තෝරන්න කාලේ වැය කරන්න ගියොත් ඔබට අවාසියක් වෙනවා. මොකද මේ ලෝකේ හොඳම ව්‍යාපාර කියල දෙයක් නැහැ. එකිනෙකාට වෙනස් ලෙස ගැලපෙන ව්‍යාපාර තිබෙනවා.

මේ විනාඩි 20කින් කරලා බලන්න පුළුවන් පුංචි අභ්‍යාසයක්. අපි ඔබට සුභ පතනවා වඩා හොඳ ව්‍යාපාරික අදහසක් ලබා ගන්න කියල.

කැමතිම දේවල් 5ක් ලියන්න :

කොලයක් ගන්න. ඔබ කැමතිම දේවල් පහක් ලියන්න. මුලින්ම හිතට එන දේවල් …හිත හිතා අමාරුවෙන් ලියන්න එපා. හැබැයි පුලුල් දේවල් ලියල සංකීර්ණ කරගන්නේ නැතුව විශේෂිතව ලියන්න. උදාහරණෙකට ඇඳුම් කියල ලියන්නේ නැතුව ඔබ විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන්න කැමති ඇඳුමක් ලියන්න.

වගුවක් හදන්න

අදහස් වාහන කප් කේක් යට ඇඳුම් මල් වගාව සැලුන් එකක්
ආදායම
පදනම
වටිනාකම

ආදායම ගණනය කිරීමේදී ඉල්ලක්ක වෙළඳපොල සහ ඔවුන්ගේ අදායම පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය. පදනම සලකා බැලීමේදී ඔබේ සම්පත් වලට අනුව තීරණය කල යුතු වෙනවා . උදාහරනෙකට කියමු ඔබේ අදහස කේක් නම් බේකරියක් දැමීම විශාල වියදම් සහිත කටයුත්තක් වෙන්න පුළුවන්. කේක් හැදීමේ පාටමලාවක් , කප් කේක් ෆේස් බුක් පිටුවක් හදලා අවශ්‍ය තැනට බෙදාහරින ව්‍යාපාරයක්, එහෙමත් නැත්නම් කප් කේක් හදන හැටි උගන්වන බ්ලොග් එකක්, නැත්නම් යූ ටියුබ් චැනල් එකක් වගේ දෙයක් හිතන්න පුළුවන්.හැම අදහසකටම වටිනාකමක් දෙන්න

ඔබේ උනන්දුව එකේ සිට පහ දක්වා ගණනය කරන්න පුලුවන්. වැඩියෙම කැමති අදහසට පහ දමල අඩුවෙන්ම කැමති එකට එක එන විදිහට ඔබේ ආශාවේ ප්‍රමාණය අනුව අදහස් වලට වටිනාකම් දෙන්න පුලුවන්

දැන් මේ කරුණු සලකල ඔබටත් තීරණය කළ හැකියි ඔබ කොතනින්ද පටන් ගන්නේ කියල.

SHARE