පි හැමෝම දන්නවා youtube එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා. youtube එකේ වීඩියෝ දස දහස් ගණනක් තියෙනවා. අපිට හිතෙන හිතෙන වෙලාවට ගිහින් එකම වීඩියෝ එක නැවත නැවත බලන්න පුළුවන් වුණත් ලොකු ඩේටා ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. ඉතින් ඒකට විසඳුම තමයි අපිට ඕනේ වීඩියෝ එක Download කර ගැනීම.


fb-like-beg


www.savefrom.net

ඉහත ලින්ක් එකට යන්න


Youtube එකේ අදාළ video එකේ link එක මේ කහ පාට කරපු තැන paste කරන්න.

ඊට පස්සේ ඉබේම මෙහෙම එනවා. Download කියන එක දෙන්න. ඉබේම Download වෙනවා

සැයු : Download කිරීමේදී ඔබට අවශ්‍ය quality එක තෝරා ගන්නත් පුළුවන්. Quality එක. Quality එක වැඩි නම් වැය වන data ප්‍රමාණය වැඩි අතර, Quality එක අඩු නම් වැය වන data ප්‍රමාණය අඩුය.

SHARE