දි

ක්කසාදයක් කියන්නේ දැනට ලියාපදිංචි විවාහයක් නීතියෙන් විසුරුවා හැරීමටයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින නිතිය නම් කරන්නේ  රෝම ලන්දේසි නීතිය කියලයි. ඉතින් මේ රෝම ලන්දේසි නීතිය යටතේ දික්කසාදයක් සිදු කරන්න පවතින නීතිමය තත්වය ගැන කතා කරන්න අද goodhousekeeping.lk අපි තීරණය කළා.

 


fb-like-beg


 

විවාහ වූ දෙදෙනෙකුගේ බැඳීම නීතියෙන් විසුරුවා හරින නඩු වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් දෙවර්ගයකි.

 

ශූන්‍ය නඩු

දෙදෙනෙකු විවාහ වන විට දෙදෙනාගේ වයස අවුරුදු 18 ඉක්මවා තිබුනේ නැති නම් මේ විවාහයන් ශුන්‍ය නඩු යටතට ගැනෙනවා. ඒ වගේම ලේ ඥාතීන් අතර සිදු වුන විවාහඑක් පාර්ශවයක තර්ජනයන් නිසා සිදු වුන විවාහත් ශුන්‍ය නඩු යටතට ගැනෙනවා.

 

දික්කසාද නඩු

දික්කසාද නඩුවක් කියන්නේ කිසිදු නීතිමය සීමාවකින් තොරව, වලංගු විවාහ දිවියක් ගත කරමින්  සිටි දෙදෙනෙකුගේ බැඳීම නිතිය මඟින් විසිරුවා හැරීම සඳහා පැවරූ නඩු වේ. දික්කසාද නඩු පැවරිය හැකි ප්‍රධාන හේතුන් 4ක් පවතිනවා.

 

1 ලිංගික බෙලහීනතාවය

ලිංගික බෙලහීනතාවය කියන්නේ ලිංගික වශයෙන් අකර්මන්‍ය වීමයි. විවාහ වන අවස්ථාවේදීත් ලිංගික බෙලහීනතාවයකින් පෙලුනා නම් එය දික්කසාදය ලබා දීමට ප්‍රභල හේතුවක් වෙනවා. ඒ බව උසාවියේදී වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකින් ඔප්පු කල යුතු වෙනවා. විවාහයෙන් පසුව ඇතිවෙන ලිංගික බෙලහීනතාවය, කාන්තාවන්ගේ වඳ බව පුරුෂයින්ගේ මඳ සරු බව මේ නිත්‍යානුකුල කරුණ යටතට අඩංගු නොවුනත් එය දික්කසාද වීමට බාධාවක් නොවේ.

 

2 ද්වේෂ සහගත හැර යාම

එක් පාර්ශවයක් විවාහ අවසන් කිරීමේ චේතනාවෙන් අනෙක් පාර්ශවය අත හැර නිවසෙන් පිටව යාම ද්වේෂ සහගත අත්හැර යාම යනුවෙන් නම් කෙරෙනවා. මෙහිදී චූදිත පාර්ශවය වන්නේ ඒ ලෙස නිවසින් පිටව ගිය පාර්ශවයයි.

 

3 අනුමිතික ද්වේශ සහගත හැරයාම

එක් පාර්ශවයකගේ හැසිරීමේ වරදක් නිසා අනෙක් පාර්ශවය නිවසින් පිටව යාම අනුමිතික ද්වේශ සහගත හැරයාම ලෙස නම් කෙරෙනවා. මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ මෙහිදී චූදිත පාර්ශවය වන්නේ ඒ ලෙස නිවසින් පිටව ගිය පාර්ශවය නොව, නිවසේ රැඳී සිටින පාර්ශවය වීමයි.

 

4 අනාචාරය

විවාහයෙන් බාහිරව පවත්නා ලිංගික සබඳකම් අනාචාරය යටතට ගැනෙනවා. මෙහිදී බාහිර පාර්ශවයක් සමඟ ලිංගික සබඳතාවයක් පවතින බව අනිවාර්යෙන්ම උසාවියට ඔප්පු කල යුතු වෙනවා. සාමාන්‍ය මිතුදම් සැක කර නඩු පැවරීම මෙහිදී කල නොහැකියි.